Har Dexcom et resirkuleringsprogram for sensorapplikatoren ved lansering?

For øyeblikket har ikke Dexcom noe resirkuleringsprogram. Dexcom anbefaler at brukeren avhender den brukte applikatoren i henhold til lokale retningslinjer for blodholdige komponenter.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region