Hva er de anbefalte iPhone-innstillingene?

Telefoninnstillingene dine kan forhindre at Dexcom G6-appen fungerer. Lær mer om innstillingene som gjør det mulig at appen din fungerer som forventet.

Skjermtid

Skjermtidens Nedetid og Appbegrensninger kan midlertidig deaktivere apper. Hvis du setter tidsbegrensninger for Dexcom G6-appen, kan det hende du ikke får åpnet appen eller mottar varsler eller sensoravlesninger. Enten:
  • Deaktiver Nedetid og Appbegrensninger eller
  • Legg til Dexcom G6-appen i applisten Alltid tillatt

Fokus

På iOS 15 og nyere vil fokusfunksjonen stilne varsler og meldinger for valgte apper. Hvis du legger til Dexcom G6 i Fokusmodus, kan det hende at alarmen og varslene i Dexcom G6 forsinkes. Enten:
  • Ikke bruk fokusmoduser eller
  • Legg til Dexcom G6-appen i Tillatte apper
Hvordan legge til G6 i Tillatte apper?
Gå til Innstillinger, finn Fokus, velg en fokusmodus, legg til Dexcom G6 som en tillatt app, og gjenta for hver fokusmodus.

Ikke forstyrr

Ikke forstyrr demper alle varsler unntatt Akutt lavt varsel, Senderfeil, Sensorfeil og Varsel om app stoppet opp. Hvis funksjonen Alltid lyd er aktivert i Dexcom G6, vil den overstyre telefonens innstillinger, slik at du hører glukosevarsler som er satt til lyd.
Hvordan deaktivere Ikke forstyrr?
Gå til Innstillinger, trykk på Ikke forstyrr og deaktiver den.
For å aktivere Alltid lyd åpner du Dexcom G6-appen, trykker på Innstillinger, velger Varsler og aktiverer Alltid lyd..

Batterisparemodus

Batterisparemodus kan hindre Dexcom G6-appen i å kjøre i bakgrunnen. Når Batterisparemodus er aktivert, kan det hende at alarm og varsler i Dexcom G6 forsinkes. Hvis du bruker Share, kan informasjon som sendes til følgere, også forsinkes. Vi anbefaler ikke å bruke Batterisparemodus.
Hvordan deaktivere Batterisparemodus?
Gå til Innstillinger, trykk på Batteri og deaktiver Batterisparemodus.

Bluetooth på enheten

Dexcom G6-appen bruker Bluetooth til å koble seg til senderen. Du må ha Bluetooth aktivert på telefonen for å få varsler og sensoravlesninger.
Hvordan aktivere Bluetooth?
Gå til Innstillinger, finn Bluetooth og aktiver den.

Bluetooth-tillatelser for appen

Apple krever at du gir Dexcom G6-appen tillatelse til å bruke Bluetooth. Du må ha Bluetooth-tillatelse aktivert for at Dexcom G6-appen skal fungere.
Hvordan aktivere Bluetooth-tillatelse?
Gå til Innstillinger, trykk på Dexcom G6 og aktiver Bluetooth.

Tillatelse av varslinger

Varslinger lar deg få alarm og varsler på telefonen. Hvis varslinger for Dexcom G6-appen er deaktiver, vil du ikke få noen alarm eller varsler. Vi anbefaler å aktivere varslinger for Dexcom G6-appen. På iOS 15 og nyere skal du ikke legge til G6-appen i Planlagt sammendrag.
Hvordan aktivere Varslinger?
Gå til Innstillinger, velg Dexcom G6, trykk på Varslinger, aktiver Tillat varslinger.

App-oppdateringer i bakgrunnen

App-oppdateringer i bakgrunnen lar Dexcom G6-appen fortsette å kjøre i bakgrunnen. Hvis App-oppdateringer i bakgrunnen er deaktivert, kan alarmen og varslene i Dexcom G6 forsinkes. Hvis du bruker Share, kan informasjon som sendes til følgere, også forsinkes. Vi anbefaler å ha App-oppdateringer i bakgrunnen aktivert.
Hvordan aktivere App-oppdateringer i bakgrunnen?
Gå til Innstillinger, finn Dexcom G6 og aktiver App-oppdateringer i bakgrunnen.
Plasseringen til hver innstilling kan være forskjellig basert på iOS-versjonen din. Se instruksjonene for smartenheten for detaljert informasjon. Er du ikke sikker på hvilken iOS-versjon du bruker? Finn enhetens iOS-versjon i delen Om i telefonens innstillinger.

LBL020318 Rev002

LBL020318 Rev002

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region