Hva er de anbefalte iPhone-innstillingene?

Telefoninnstillingene dine kan forhindre at Dexcom Follow App fungerer. Lær mer om innstillingene som gjør det mulig at appen din fungerer som forventet.

Skjermtid

Skjermtidens nedetid og app begrensninger kan midlertidig deaktivere apper. Hvis du setter tidsfrister for Dexcom Follow App, kan det hende du ikke får åpnet appen eller mottar varslinger.
 1. Gå til telefonen Innstillinger
 2. Trykk på Skjermtid
 3. Slå av Nedetid og Appbegrensninger, eller legg til Dexcom Follow App i listen Alltid tillatt

Ikke forstyrr

Ikke forstyrr setter alle varslinger på lydløs. Vi anbefaler ikke å bruke Ikke forstyrr.
Hvordan slå av Ikke forstyrr?
 1. Gå til telefonen Innstillinger
 2. Slå av Ikke forstyrr

Batterisparemodus

Batterisparemodus kan forhindre at Dexcom Follow App kjører i bakgrunnen når du ikke har appen åpen på skjermen din. Når Batterisparemodus er aktivert, kan det hende varslinger forsinkes.
Hvordan slå av Batterisparemodus?
 1. Gå til telefonen Innstillinger
 2. Trykk på Batteri
 3. Slå av Batterisparemodus

Varslinger

Varslinger lar deg få varsler på smartenheten din. For at Dexcom Follow App skal fungere, må du tillate varslinger.
Hvordan slå på Varslinger?
 1. Gå til telefonen Innstillinger
 2. Trykk på Dexcom Follow
 3. Trykk på Varslinger
 4. Slå på Varslinger

Internett tilkobling (Wi-Fi eller mobildata)

Internett tilkobling er nødvendig for å se din Sharer's avlesninger og få varslinger. Når det ikke er noen Wi-Fi-nettverk tilgjengelig, slår du på mobildata for å koble til Internett. Hvis du kobler fra både Wi-Fi og mobildata, vil du ikke se noen avlesninger eller få varslinger.
Hvis telefonen din eller mobiloperatøren ikke støtter tale og data på samme tid (VoLTE), kan det hende internett frakobles under telefonsamtaler og varslinger blir forsinket.
Hvordan slå på Wi-Fi eller mobildata?
 1. Gå til telefonen Innstillinger
 2. Slå på Wi-Fi eller mobildata
 3. Hvis VoLTE støttes, slår du på VoLTE i alternativene for mobildata
Plasseringen til hver innstilling kan være forskjellig basert på iOS-versjonen din. Se instruksjonene for smartenheten for detaljert informasjon. Er du ikke sikker på hvilken iOS-versjon du bruker? Finn enhetens iOS-versjon i delen Om i telefonens innstillinger.

LBL020468 Rev001

LBL020468 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region