Hva er de anbefalte telefoninnstillingene for Android?

Telefoninnstillingene dine kan forhindre at Dexcom G6-appen fungerer. Lær mer om innstillingene som gjør det mulig at appen din fungerer som forventet.

Fokusmodus

På Android 9 og nyere deaktiverer Fokusmodus apper når den er aktivert. Bruk av Fokusmodus med Dexcom G6-appen hindre deg i å se alle alarm, varsler og sensoravlesninger. Enten:
  • Deaktiver Fokusmodus eller
  • Fjern Dexcom G6-appen fra listen Distraherende apper
Hvordan fjerne Dexcom G6-appen fra listen Distraherende apper?
Gå til Innstillinger, finn Digitalt velvære og bekreft at Dexcom G6 ikke er i listen Distraherende apper.

App Pause

På Android 10 og nyere deaktiverer Pause midlertidig apper. Bruk av Pause med Dexcom G6-appen stopper alle alarm, varslinger og sensoravlesninger. Vi anbefaler ikke å bruke Pause med Dexcom G6-appen.
Hvordan avslutte App Pause?
Trykk på ikonet til Dexcom G6-appen på skjermen eller i app-skuffen og trykk på Unpause app.

Batterisparemodus

Batterisparemodus hindrer Dexcom G6-appen i å bruke bakgrunnsdata. Når den er aktivert, kan det hende at alarm og varsler forsinkes. Hvis du bruker Share, kan informasjon som sendes til følgere, også forsinkes. Vi anbefaler ikke å bruke Batterisparemodus og anbefaler å velge alternativet for høyest batteriytelse på enkelte telefoner.
Hvordan deaktivere Batterisparemodus?
Gå til Innstillinger og deaktiver Batterisparemodus, eller velg den høyeste batteriytelsen på enkelte telefoner.

Bluetooth på enheten

Dexcom G6-appen bruker Bluetooth til å koble seg til senderen. Du må ha Bluetooth aktivert på enheten for å få alarm, varsler og sensoravlesninger.
Hvordan aktivere Bluetooth?
Gå til Innstillinger, finn Bluetooth og aktiver den.

Lokasjon på enheten

Lokasjon må være aktivert for å bruke Bluetooth. Hvis Lokasjon er deaktivert, vil du ikke få alarm, varsler eller sensoravlesninger.
Hvordan aktivere Lokasjon?
Gå til Innstillinger, finn Lokasjon og aktiver den.

Appens lokasjonstillatelse

Android krever at du gir Dexcom G6-appen lokasjonstillatelse hele tiden for å bruke Bluetooth. Hvis du ikke gir Dexcom G6-appen lokasjonstillatelse hele tiden, vil du ikke motta alarm, varsler og sensoravlesninger.
Vi forstår at du kan være bekymret for å dele lokasjonen din, men Dexcom bruker ikke denne tillatelsen til å spore posisjonen din.
Hvordan aktivere Lokasjonstillatelse?
Android 10 og nyere: Gå til Innstillinger, finn Dexcom G6, trykk på Lokasjonstillatelse og velg Tillat hele tiden.
Android 9 og eldre: Gå til Innstillinger, finn Dexcom G6, trykk på Lokasjonstillatelse og aktiver den..

Tillatelse av varslinger

Varslinger lar deg motta alarm og varsler på telefonen. Hvis varslinger for Dexcom G6-appen er deaktiver, vil du ikke få alarm eller varsler.
Hvordan aktivere Varslinger?
Gå til Innstillinger, velg Dexcom G6 og aktiver Varslinger.

Batterioptimalisering

Batterioptimalisering hindrer Dexcom G6-appen i å bruke bakgrunnsdata. Når Batterioptimalisering er aktivert, kan det hende at alarm og varsler i Dexcom G6 forsinkes. Hvis du bruker Share, kan informasjon som sendes til følgere, også forsinkes. Vi anbefaler ikke å bruke Batterioptimalisering.
Hvordan deaktivere Batterioptimalisering?
Gå til Innstillinger, finn Dexcom G6 og deaktiver Batterioptimalisering.

Bakgrunnsbegrensning

Bakgrunnsbegrensning hindrer Dexcom G6-appen i å kjøre i bakgrunnen. Når Bakgrunnsbegrensning er aktivert, vil du ikke motta alarm og varsler i Dexcom G6-appen når appen er i bakgrunnen. Vi anbefaler å deaktivere Bakgrunnsbegrensning og tillate Bakgrunnsdata.
Hvordan deaktivere Bakgrunnsbegrensninger?
Gå til Innstillinger, finn Dexcom G6 og deaktiver Bakgrunnsbegrensning eller aktiver Tillat bakgrunnsdata.

Ikke forstyrr

Ikke forstyrr demper alle varsler unntatt Akutt lavt varsel og Senderfeil, Sensorfeil og Varsel om app stoppet opp. Hvis funksjonen Alltid lyd er aktivert i Dexcom G6, vil den overstyre telefonens innstillinger, slik at du hører glukosevarsler som er satt til lyd. Unntak: Det høres ikke noen alarm eller varsler når telefonen er i den strengeste Ikke forstyrr-innstillingen.
Hvordan deaktivere Ikke forstyrr?
Gå til Innstillinger, trykk på Ikke forstyrr og deaktiver den. For å aktivere Alltid lyd åpner du Dexcom G6-appen, trykker på Innstillinger, velger Varsler og aktiverer Alltid lyd.
Plasseringen til hver innstilling kan være forskjellig basert på Android OS-versjonen din. Se instruksjonene for smartenheten for detaljert informasjon. Er du ikke sikker på hvilken Android OS-versjon du bruker? Finn enhetens OS-versjon i delen Om i telefonens innstillinger.

LBL020318 Rev001

LBL020318 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region