Hva er Dexcom G6?

Dexcom G6 er Dexcoms nyeste generasjon av kontinuerlig glukoseovervåkingssystem (CGM). I motsetning til tidligere generasjoner, er dette CGM-systemet fabrikkalibrert, slik at det ikke er nødvendig med fingerstikk.* Dexcom G6 består av en sensor, sender og display (mottaker og/eller kompatibel smartenhet)**. Systemet er utstyrt med en nydesignet, ett-trykks automatisk applikator, og en tynn og diskret sender. Dexcom G6 sender glukosemålinger til en smartenhet eller Dexcom-mottakeren hvert 5. minutt. Dexcom G6 er godkjent for bruk på pasienter i alderen 2 og eldre.
*Hvis glukosevarslene og målingene fra G6 ikke samsvarer med symptomer eller forventninger, må du bruke en blodsukkermåler til å ta beslutninger om diabetesbehandling.
** For en oppdatert oversikt over støttede enheter, kan du gå inn på www.dexcom.com/compatibility

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region