Hva er en dag med lav bruk?

Når filteret for lav bruk benyttes, vises dager med mindre enn 50 % CGM-data registrert.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region