Hva er statusområdet?

Statusområdet befinner seg øverst til høyre på mottakerens skjerm. Dette varsler deg om oppdateringskalibreringer, kalibreringsfeil og problemer med sensorblodsukkermålingene.

LBL014643 Rev001

LBL014643 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region