Hva skal jeg gjøre hvis Follow sier at varslene er slått av?

Tillat varsler fra Follow-appen i innstillingene for smartenheter.
  1. Gå til smartenhetens innstillinger.
  2. Gå til varsler
  3. Finn Follow-appen applisten og slå på varslinger.
Ikke gå glipp av varsler. Tillat at varslinger vises på låseskjermen din. Hold volumet høyt.

LBL020402 Rev002

LBL020402 Rev002

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region