Hvilke smartenheter er kompatible med G6?

En rekke iOS- og Android-smarttelefoner er kompatible med G6. Kompatible enheter finnes her: www.dexcom.com/compatibility.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region