Hvor kan jeg får en papirkopi av brukerveiledningen for Dexcom Clarity?

Brukerveiledningen for Clarity kan du finne og skrive ut fra hjelpemenyen i Clarity. Din lokale Dexcom-representant kan også gi deg en utskrevet kopi.

LBL014555 Rev001

LBL014555 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region