Hvor mange delere kan jeg følge?

Følg opptil ti (10) delere med Dexcom Follow.*
* Follow-appen versjon 4.0 og oppover tillater opptil ti (10) følgere. Tidligere versjoner tillater opptil fem (5) følgere.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region