Hvordan beregnes statistikk per dag og per time?

Daglig statistikk er beregnede verdier for den enkelte ukedagen over det valgte datointervallet. Hvis datointervallet for eksempel er 14 dager, vil alle CGM-verdier som samles inn på de to mandagene brukes i mandag-beregningene.
Statistikk per time er beregnede verdier for den enkelte timen på dagen over det valgte datointervallet. Hvis datointervallet for eksempel er syv dager, vil alle CGM-verdier som samles inn for hver individuelle time hver av de syv dagene brukes i beregningene.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region