Hvordan defineres områdene for «tid innenfor område»?

Tid innenfor område er prosenten av tiden som blodsukkernivåene er innenfor lavt område, målområde og høyt område. Dexcom CLARITY viser tiden innenfor område for både dagtids- og nattetidsområder. Hver Dexcom CGM-måling sammenlignes med det egendefinerte målområdet for blodsukker og tilordnes kategorien Høyt, Innenfor område, Lavt eller Akutt lavt. Målingene telles opp og prosentene for hver kategori beregnes.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region