Hvordan får jeg tilgang til tidligere data fra Dexcom STUDIO?

Til nå er det ingen mekanisme for å importere data fra Dexcom STUDIO til Dexcom Clarity. Data lagret i Dexcom STUDIO vil fortsatt kunne vises i Dexcom STUDIO.

LBL014555 Rev001

LBL014555 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region