Hvordan parer jeg en ny G6-sender med mottakeren min?

Din nye sender må pares med mottakeren før bruk. Hver gang du slår på en ny sender og/eller mottaker, må du legge inn senderens serienummer i mottakeren.

LBL014643 Rev001

LBL014643 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region