Hvorfor ber G6 Android-appen om lokasjonstillatelse?

Vi forstår at du kan være bekymret for å gi denne tillatelsen, men Dexcom bruker ikke denne tillatelsen til å spore posisjonen din.
Android Bluetooth-implementeringen vi bruker, krever at du gir oss dette nivået av lokasjonstillatelse for at vi kan koble til og kommunisere kontinuerlig med senderen. Selv om denne tillatelsen kan brukes til å dele lokasjonsdata, bruker ikke Dexcom den på denne måten.

LBL020934 Rev001

LBL020934 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region