Må jeg angi sensorkoden i hver gang jeg starter en ny sensor?

Ja, du må angi sensorkoden fra sensoren hver gang du starter en ny sensor. Sensorkoden finnes på bunnen av applikatoren på limbåndet.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region