Vil jeg motta varsler hvis Follow-appen er lukket?

Ja, du får varsler fra Follow-appen når den er lukket.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region