Vil jeg motta varslingslyder hvis smartenheten min er satt på lydløs, vibrerer eller er satt til Ikke forstyrr?

Nei, den smartenheten din må ha lyd aktivert for å motta varslingslyder.

LBL020468 Rev001

LBL020468 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region