error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Hoe zijn de bereiken gedefinieerd voor Tijd binnen Bereik?

Tijd binnen Bereik is het tijdspercentage dat de glucosewaarden laag, binnen bereik, en hoog waren. Dexcom CLARITY geeft de tijd binnen het bereik weer, van zowel uw dag- als nachtwaarden. Elke Dexcom CGM-meting wordt vergeleken met uw glucosestreefbereik en ingedeeld in een categorie: Hoog, Binnen Bereik, Laag, of Urgent Laag. De metingen worden bijgehouden en vervolgens worden percentages voor elke categorie berekend.

Dexcom CLARITY FAQ Topics:

LBL014350 Rev 004