Dexcom Clarity -diabeteksen hallintaohjelmisto

Dexcom CLARITY

Aplikacja Dexcom CLARITY jest ważną częścią systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy Dexcom (CGM), ponieważ zapewnia wgląd w dane dotyczące glukozy z przeszłości oraz umożliwia wyświetlanie wzorców, trendów i statystyk dotyczących glukozy.

Dla użytkowników systemu CGM

W aplikacji Dexcom CLARITY możesz ustawiać cele oraz korzystać z powiadomień, które ułatwią Ci śledzenie postępów. Możesz również zezwolić aplikacji na udostępnianie tych danych personelowi medycznemu, dzięki czemu personel będzie mógł lepiej wspierać Cię w zakresie kontrolowania cukrzycy.

Dla ośrodków opieki zdrowotnej i personelu medycznego

W aplikacji Dexcom CLARITY można tworzyć konta pacjentów, aby przesyłać do nich dane oraz wyświetlać dane z systemu CGM podczas wizyt pacjentów. Aplikacja umożliwia wyświetlanie interaktywnych raportów, a następnie zapisywanie ich i drukowanie w zależności od potrzeb. Zachęcamy do tego, aby zapraszali Państwo pacjentów do korzystania z aplikacji Dexcom CLARITY oraz udostępniali dane CGM pacjentów ośrodkowi opieki zdrowotnej, z którym Państwo współpracujecie. To pozwoli na sprawniejsze przeprowadzanie wizyt stacjonarnych oraz z wykorzystaniem telemedycyny.
  • Przejdź do Dexcom CLARITY
Dexcom Clarity app
Wyświetlaj w dowolnym miejscu dane glikemii za pomocą aplikacji Dexcom CLARITY
Przeglądaj statystyki glikemii i otrzymuj cotygodniowe powiadomienia *, aby śledzić swoje postępy w dowolnym miejscu i czasie! Pobierz ze sklepu Apple Store lub Google Play, a następnie zaloguj się, podając dane swojego konta Dexcom:
  • Uzyskaj dostęp do kluczowych statystyk glikemii, takich jak wzorce i zakres czasowy.
  • Zezwól na udostępnianie danych placówce, aby móc omówić je podczas wizyt.
  • Zapisuj, drukuj lub wysyłaj za pomocą wiadomości e-mail wszystkie raporty Dexcom CLARITY.
* Powiadomienia i wiadomości e-mail będą dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy zdecydują się na korzystanie z aplikacji Dexcom CGM.
  • Wyświetl wymagania dotyczące komputera i oprogramowania CLARITY

Urządzenia interoperacyjne

Niektóre urządzenia mogą współpracować z Dexcom CLARITY.
Urządzenia interoperacyjne mogą nie być jeszcze dostępne we wszystkich krajach.

Aplikacja mylife firmy Ypsomed

Aplikacja mylife firmy Ypsomed udostępnia dane z systemu Dexcom G6 CGM oprogramowaniu Dexcom CLARITY, które ma ułatwiać osobom chorym na cukrzycę oraz personelowi medycznemu sprawdzanie, analizowanie i ocenę historycznych danych CGM w celu wspomagania skutecznej kontroli cukrzycy. Dane CGM są używane jako dane wejściowe do oprogramowania Dexcom CLARITY, bez kontrolowania ani zmiany funkcji lub parametrów podłączonych urządzeń. Oprogramowanie Dexcom CLARITY i aplikacja mylife firmy Ypsomed komunikują się, wymieniając dane za pomocą bezpiecznego rozwiązania opartego na chmurze.
KRÓTKIE OŚWIADCZENIE O BEZPIECZEŃSTWIE Internetowe oprogramowanie Dexcom CLARITY jest przeznaczone do użytku zarówno przez użytkowników domowych, jak i pracowników służby zdrowia, aby pomóc osobom z cukrzycą w przeglądaniu, analizie i ocenie historycznych danych CGM w celu wsparcia skutecznego leczenia cukrzycy. Jest przeznaczony do użycia jako akcesorium do urządzeń Dexcom CGM z funkcjami interfejsu danych. Uwaga: Oprogramowanie nie zapewnia porady medycznej i nie powinno być używane do tego celu. Użytkownicy domowi muszą skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia przed wprowadzeniem jakichkolwiek interpretacji medycznych i dostosowań terapii na podstawie informacji zawartych w oprogramowaniu. Uwaga: Pracownicy służby zdrowia powinni wykorzystywać informacje zawarte w oprogramowaniu w połączeniu z innymi dostępnymi im informacjami klinicznymi.

LBL017150 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PL flaga

PL

Zmień region