error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart
Pulpit nawigacyjny aplikacji CLARITY ze wszystkimi niezbędnymi informacjami w zasięgu ręki

Oprogramowanie Dexcom CLARITY do kontrolowania cukrzycy

Kontrolowanie cukrzycy może być wymagającym zadaniem. Jednak dzięki aplikacji Dexcom CLARITY raportowanie i kontrolowanie danych cukrzycy jest teraz niezwykle proste.

 

Będziesz mieć szybki dostęp do ważnych danych, które pomogą w ocenie Twojego stanu zdrowia, takich jak wartości maksymalne, wartości minimalne, dane z godzin dziennych oraz nocnych, jak również wskazanie dnia, w którym poziom glukozy był najlepszy. Dodatkowo możesz sprawdzić szacunkową wartość HbA1c, średni odczyt glikemii, ryzyko hipoglikemii i wiele innych danych.  

 

Uproszczone porównywanie danych glikemii

Dzięki funkcji porównywania dostępnej w aplikacji CLARITY możesz śledzić poprawę wyników glikemii w czasie. Wszechstronne narzędzie do analizy danych umożliwia zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz ocenę skuteczności wdrożonych rozwiązań do kontrolowania cukrzycy.

Łatwa identyfikacja kluczowych wzorców

Raport zbiorczy dostępny w aplikacji Dexcom CLARITY obejmuje dane trendu glikemii z poszczególnych dni i wyświetla je na wykresie tygodniowym.

 

Na raporcie zbiorczym można prześledzić częstotliwość, czas trwania i intensywność wzorców hipoglikemii oraz hiperglikemii w ciągu tygodnia. Daje to możliwość wyłonienia najważniejszych problemów oraz znalezienia szybkich rozwiązań.

 

Aplikacja Dexcom CLARITY oferuje natychmiastowy wgląd we wzorce i potencjalne rozwiązania do kontrolowania cukrzycy, które można omówić z personelem medycznym.

Standardowe Raportowanie

Ambulatoryjny profil glukozy firmy CLARITY (AGP) to licencjonowany, standaryzowany raport dotyczący glukozy opracowany przez International Diabetes Center (IDC). AGP zapewnia pełny obraz zarządzania cukrzycy i jest tylko częścią zrozumienia twoich wzorców glukozy.

Wyświetlaj w dowolnym miejscu dane glikemii za pomocą aplikacji Dexcom CLARITY

Przeglądaj statystyki glikemii i otrzymuj cotygodniowe powiadomienia *, aby śledzić swoje postępy w dowolnym miejscu i czasie! Pobierz ze sklepu Apple Store lub Google Play, a następnie zaloguj się, podając dane swojego konta Dexcom:

 

  • Uzyskaj dostęp do kluczowych statystyk glikemii, takich jak wzorce i zakres czasowy. 
  • Zezwól na udostępnianie danych placówce, aby móc omówić je podczas wizyt. 
  • Zapisuj, drukuj lub wysyłaj za pomocą wiadomości e-mail wszystkie raporty Dexcom CLARITY.

 

* Powiadomienia i wiadomości e-mail będą dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy zdecydują się na korzystanie z aplikacji Dexcom CGM.

Wyświetl wymagania dotyczące komputera i oprogramowania CLARITY

KRÓTKIE OŚWIADCZENIE O BEZPIECZEŃSTWIE Internetowe oprogramowanie Dexcom CLARITY jest przeznaczone do użytku zarówno przez użytkowników domowych, jak i pracowników służby zdrowia, aby pomóc osobom z cukrzycą w przeglądaniu, analizie i ocenie historycznych danych CGM w celu wsparcia skutecznego leczenia cukrzycy. Jest przeznaczony do użycia jako akcesorium do urządzeń Dexcom CGM z funkcjami interfejsu danych. Uwaga: Oprogramowanie nie zapewnia porady medycznej i nie powinno być używane do tego celu. Użytkownicy domowi muszą skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia przed wprowadzeniem jakichkolwiek interpretacji medycznych i dostosowań terapii na podstawie informacji zawartych w oprogramowaniu. Uwaga: Pracownicy służby zdrowia powinni wykorzystywać informacje zawarte w oprogramowaniu w połączeniu z innymi dostępnymi im informacjami klinicznymi.