error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY DEXCOM

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY DEXCOM OBOWIĄZUJE OD 11 LUTEGO 2019 R. I ZASTĘPUJE WCZEŚNIEJSZE POLITYKI PRYWATNOŚCI FIRMY DEXCOM.

Niniejsza Polityka prywatności firmy DexCom, Inc. i jej podmiotów zależnych — DexCom (UK) Limited, DexCom Sweden AB, DexCom (UK) Intermediate Holdings Ltd., DexCom Operating Ltd., DexCom (UK) Distribution Limited, DexCom Deutschland GmbH, DexCom Suisse GmbH, Nintamed Handles GmbH, DexCom (Canada), Inc., DexCapital, LLC, DexCom International Ltd., DexCom Philippines, SweetSpot Diabetes Care, Inc., The Glucose Program, LLC i Type Zero Technologies, Inc. (zwanych łącznie „Dexcom”) — dotyczy witryny internetowej firmy Dexcom dostępnej pod adresem https://www.dexcom.com/ i stron internetowych oraz innych adresów internetowych dostępnych z takiej witryny, w szczególności witryny Dexcom Store (zwanych łącznie „Witryną internetową”); aplikacji dostępnych do pobrania z Witryny internetowej, usługi App Store firmy Apple®, innych lokalizacji dostawców usług telefonii komórkowej albo innych lokalizacji określonych lub dostępnych z komputerów albo urządzeń przenośnych („Aplikacje”), produktów firmy Dexcom („Produkty firmy Dexcom”) i naszych usług danych dostępnych w Internecie dla użytkowników Produktów firmy Dexcom lub Aplikacji, które umożliwiają i zezwalają na dostęp do, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analizę i/lub przesyłanie danych wygenerowanych przez Produkt firmy Dexcom lub Aplikację („Usługi danych”), a także wszelkich wiadomości e-mail lub innych wysyłanych do użytkownika, powiązanych lub odnoszących się do niniejszej Polityki prywatności (łącznie, włącznie z Witryną internetową, Aplikacjami, Produktami firmy Dexcom, Usługami danych i wiadomościami wysyłanymi do użytkownika, „Produktami i usługami firmy Dexcom”).

Każdego użytkownika naszych Produktów i usług oraz każdego rodzica i opiekuna działającego w imieniu takiego użytkownika określamy mianem „osoba” lub „Użytkownik”. Każdą firmę, w imieniu której Użytkownik korzysta z Produktów lub usług firmy Dexcom, także określamy słowem „osoba” lub „Użytkownik”. Produkt firmy Dexcom używany przez Użytkownika, któremu wydano receptę, lub, poza Stanami Zjednoczonymi, który jest prawnie upoważniony do korzystania z Produktu firmy Dexcom, określany jest jako „Urządzenie użytkownika”. Niniejsza Polityka prywatności podlega odpowiednim Warunkom użytkowania firmy Dexcom dostępnym na stronie www.dexcom.com w danym regionie geograficznym, a jeżeli występuje konflikt między tą Polityką prywatności a Warunkami użytkowania firmy Dexcom, decydujące są postanowienia niniejszej Polityki prywatności. W jurysdykcjach, w których ma to zastosowanie, korzystanie z Produktu lub Usługi firmy Dexcom oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszej Polityki prywatności.

Informacje, które otrzymujemy. Jeśli w jurysdykcji Użytkownika wymagana jest wyraźna zgoda na jeden lub kilka warunków niniejszej Polityki prywatności, w szczególności na gromadzenie i używanie Informacji osobistych (zdefiniowanych niżej), wspomniane warunki będą mieć zastosowanie jedynie po udzieleniu wyraźnej zgody przez Użytkownika. Użytkownik udziela wyraźnej zgody poprzez wybranie opcji „Akceptuję” w odniesieniu do niniejszej Polityki prywatności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Dane osobowe użytkownika, które otrzymujemy (które określamy wspólną nazwą „Informacje osobiste”) obejmują Informacje o rejestracji i zamawianiu, Opinie, Informacje o usługach danych, Informacje o korzystaniu i Informacje pochodne:

„Informacje o rejestracji i zamawianiu” to informacje, których podanie przez użytkownika jest wymagane w celu rejestracji w naszej firmie w przypadku rejestracji w firmie Dexcom w związku z korzystaniem z Produktu lub Usługi firmy Dexcom lub w przypadku przesyłania informacji do firmy Dexcom w celu zamówienia Produktów lub Usług firmy Dexcom w firmie Dexcom. Te informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne informacje kontaktowe, informacje dotyczące płatności, w tym dane kasy chorych, jeśli dotyczy, a także informacje dotyczące korzystania z Produktów i Usług firmy Dexcom, w tym numer seryjny Urządzenia użytkownika.

„Opinie” to informacje przesyłane do nas przez użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Produktów i Usług firmy Dexcom, za pośrednictwem naszej Witryny internetowej, naszych Usług danych lub w inny sposób, dotyczące Produktów i Usług firmy Dexcom lub innych kwestii związanych z nami lub naszą działalnością, w tym metadane związane z tymi informacjami.

„Informacje o usługach danych” to informacje, które otrzymujemy i przesyłamy za pośrednictwem naszych Produktów i Usług, w tym:

 • odczyty poziomu glukozy;
 • informacje związane z każdym odczytem poziomu glukozy, w tym datę, godzinę i identyfikator urządzenia;
 • wartości progowe wprowadzone do Usług danych lub Aplikacji i powiadomienia wynikające z tych wartości progowych;
 • wszelkie dane wygenerowane lub używane przez Produkty firmy Dexcom użytkownika do tworzenia innych Informacji o usługach danych lub dostępne dla nas w inny sposób za pośrednictwem Produktów firmy Dexcom użytkownika, takie jak dane używane do świadczenia pomocy technicznej;
 • Informacje podane przez użytkownika lub o użytkowniku przez inną osobę wyznaczoną do otrzymania Informacji osobistych użytkownika za pośrednictwem funkcji Produktu lub Usługi firmy Dexcom (każdą taką osobę określamy nazwą „Wyznaczony odbiorca”).
 • Informacje z usługi danych firmy zewnętrznej, na których przesyłanie do nas użytkownik wyraził zgodę, za pośrednictwem usługi danych firmy zewnętrznej lub opcji, którą udostępniamy użytkownikowi za pośrednictwem naszych Usług danych (każdą taką usługę danych firmy zewnętrznej, której użytkownik zezwolił na przesyłanie do nas informacji, lub do której zezwolił nam na przesyłanie informacji określamy nazwą „Wyznaczona usługa firmy zewnętrznej”).

„Informacje o korzystaniu” obejmują:

 • informacje, które otrzymujemy z komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia używanego w związku z Produktami i Usługami firmy Dexcom i informacje, które otrzymujemy z tych Produktów i Usług dotyczące korzystania przez użytkownika, które mogą obejmować adres IP i inne informacje na temat komputera, usługodawcy internetowego, używanej przeglądarki i działań użytkownika podczas korzystania z Produktów i Usług firmy Dexcom, takie jak częstotliwość otwierania Aplikacji, ustawienia i inne działania dotyczące korzystania przez użytkownika z elementów Produktów i Usług firmy Dexcom;
 • informacje, które otrzymujemy od użytkownika w związku z naszą prośbą o komentarze lub opinie na temat innych firm;
 • informacje, które możemy otrzymywać od reklamodawców i innych firm po kliknięciu reklam lub łączy do witryn internetowych innych firm podczas korzystania z Produktów i Usług firmy Dexcom, w tym informacje o odwiedzanych stronach, działań użytkownika na tych stronach oraz jego zakupy lub inne transakcje zawierane z tymi firmami.

„Informacje pochodne” to informacje, które tworzymy przez połączenie i/lub niektórych lub wszystkich Informacji osobistych użytkownika.

Jeżeli jakiekolwiek Informacje osobiste opisane powyżej nie powodują ujawnienia tożsamości użytkownika, możemy użyć takich „Innych informacji” w dowolnym celu, z wyjątkiem przypadków, w których wymagane jest podjęcie przez nas innych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymagane jest od nas traktowanie Innych informacji jako Informacji osobistych, możemy używać ich w każdym celu, w którym używamy i ujawniamy Informacje osobiste.

Prawa i obowiązki użytkownika

Zasadniczo użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do swoich Informacji osobistych w dowolnym czasie. Użytkownik ma prawo do wnioskowania o korektę, usunięcie, przesłanie części tych informacji do innych organizacji lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może mieć także prawo do niewyrażenia zgody na niektóre działania dotyczące przetwarzania oraz, w przypadku gdy poprosiliśmy o zgodę na przetwarzanie danych, na wycofanie tej zgody. Te prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. gdy realizacja wniosku spowodowałaby ujawnienie Informacji osobistych o innej osobie lub gdy możemy wykazać, że jesteśmy zobligowani przez prawo do przetworzenia danych użytkownika. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że możemy przechowywać dane nawet po wycofaniu zgody przez użytkownika. Aby uzyskać informacje o ograniczeniu praw użytkownika, należy skontaktować się z Zespołem ds. prywatności. Szczegółowe wyjaśnienie:

 • Użytkownik może zaktualizować swoje Informacje o rejestracji i zamawianiu w dowolnej chwili, logując się na swoje konto w naszej Witrynie internetowej i wyraża zgodę na aktualizowanie swoich Informacji o rejestracji i zamawianiu przez cały czas aktywności konta.
 • Korzystając z Konta użytkownika, można przejrzeć, zaktualizować i usunąć określone Informacje osobiste, a zamykając Konto użytkownika można zakończyć korzystanie z określonych Usług firmy Dexcom. Korzystając z funkcji niektórych Usług danych można przejrzeć, zaktualizować i usunąć udostępnienia lub używanie Informacji osobistych i zakończyć korzystanie z niektórych Usług danych za pomocą Usługi danych. Można także zakończyć korzystanie z Aplikacji lub Usługi danych, która wymaga Aplikacji, usuwając Aplikację z komputera, telefonu lub innego urządzenia, na którym jest zainstalowana.
 • Swoje Informacje osobiste można także przejrzeć, skorygować, zaktualizować, zawiesić ich przetwarzanie lub usunąć albo wycofać wcześniej udzieloną zgodę – w tym celu należy wysłać wiadomość e-mail pod adres privacy@dexcom.com. We wniosku należy dokładnie określić, jakie Informacje osobiste mają zostać zmienione, czy przetwarzanie Informacji osobistych ma zostać zawieszone w naszej bazie danych lub w inny sposób poinformować nas, jakie ograniczenia mają zostać nałożone na wykorzystanie przez nas Informacji osobistych. W celu ochrony użytkownika możemy realizować tylko wnioski dotyczące Informacji osobistych związanych z danym adresem e-mail używanym do wysyłania do nas wniosków, a przed zrealizowaniem wniosku konieczne może być zweryfikowanie tożsamości użytkownika. Postaramy się zrealizować wniosek najszybciej jak to będzie racjonalnie możliwe. Należy pamiętać, że zachowanie niektórych informacji może być konieczne do celów archiwalnych i/lub zrealizowania transakcji rozpoczętych przed złożeniem wniosku o taką zmianę lub usunięcie. Mogą także istnieć szczątkowe informacje, które pozostaną w naszej bazie danych oraz dokumentacji i nie zostaną usunięte.
 • Jeżeli użytkownik prześle nam lub naszym usługodawcom Informacje osobiste dotyczące innej osoby, oświadcza, że jest do tego uprawniona i zezwala nam na użycie takich informacji zgodnie z tą Polityką prywatności.
 • W przypadkach gdy wymagana jest zgodność Informacji osobistych ze zobowiązaniami prawnymi lub umownymi, podanie takich danych jest obowiązkowe: jeżeli takie dane nie zostaną podane, nie będziemy mogli zarządzać relacją ani spełnić nałożonych na nas zobowiązań. We wszystkich innych przypadkach podanie Informacji osobistych, których dotyczy wniosek jest opcjonalne.

Jak postępujemy z otrzymanymi informacjami (cel gromadzenia i wykorzystywania Informacji osobistych użytkownika)

Informacje o rejestracji i zamawianiu: Informacje o rejestracji i zamawianiu gromadzimy i używamy do zarządzania kontem użytkownika oraz dotyczącymi go Produktami i Usługami firmy Dexcom, a także w inny sposób opisany poniżej. Ponadto gromadzimy i używamy adresu e-mail użytkownika do kontaktowania się z nim w sprawie jego konta. Nie udostępniamy publicznie żadnych Informacji o rejestracji i zamawianiu. Gromadzimy dane dotyczące Konta użytkownika i Informacje o rejestracji i zamawianiu oraz używamy ich w celu połączenia korzystania przez użytkownika z Usług firmy Dexcom i Aplikacji z korzystaniem z Produktów firmy Dexcom, w związku z czym mogą być one dostępne dla naszych pracowników świadczących Usługi firmy Dexcom.

Opinie: nie jest wymagane, aby użytkownik przekazywał nam Opinie, ale jeżeli to zrobi, możemy ich użyć wedle uznania, o ile nie będziemy identyfikować użytkownika ani dodawać żadnych informacji, których można użyć do jego identyfikacji. Opinie mogą być przez nas gromadzone, używane i przekazywane naszym klientom oraz innym firmom, w podanej postaci, a także w formie fragmentów, zbiorczej lub zanonimizowanej, wskazującej lub niewskazującej użytkownika jako ich źródło. Możemy także użyć Opinii w naszych reklamach, informacjach marketingowych i innych dostępnych publicznie oraz naszych relacjach biznesowych, a także w informacjach wewnętrznych, w każdym z tych przypadków bez wskazania użytkownika jako ich źródła. Ponadto możemy identyfikować użytkownika jako źródło Opinii w zakresie, w jakim wyraził zgodę na taką identyfikację.

Informacje o usługach danych: gromadzimy i wykorzystujemy Informacje o usługach danych, przechowujemy je na naszych serwerach, przetwarzamy za pomocą Usług danych i przesyłamy do każdego Użytkownika, Wyznaczonego odbiorcy i Wyznaczonej usługi firmy zewnętrznej tam, gdzie ma to zastosowanie do Produktów i Usług firmy Dexcom zamówionych przez użytkownika. Możemy użyć Informacji o usługach danych w związku ze świadczeniem Usług danych oraz w celu wykonywania naszych działań, administracji i tworzenia produktów, konserwacji i pomocy technicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

Informacje o korzystaniu: gromadzimy i wykorzystujemy Informacje o korzystaniu, przechowujemy je na naszych serwerach, przetwarzamy za pomocą naszych systemów i analizujemy dla naszych celów biznesowych. Nie ujawniamy innym firmom żadnych Informacji o korzystaniu, które mogą umożliwić identyfikację użytkownika (z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez niniejszą Politykę prywatności).

Informacje pochodne: możemy gromadzić Informacje pochodne i używać ich w celu ustalenia informacji, w tym Ofert (określonych w następnej części) wysyłanych do użytkownika, publicznie lub grup docelowych oraz do naszych celów biznesowych, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Informacje osobiste i oferty: zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy, w stosownych przypadkach, gromadzić Informacje osobiste o użytkowniku i jego Wyznaczonych odbiorcach i używać ich do określenia, które wiadomości e-mail i powiadomienia wysyłamy do użytkownika i jego Wyznaczonych odbiorców, jeśli ma to zastosowanie, w tym wiadomości e-mail i powiadomienia dotyczące możliwości związanych z naszymi Produktami i Usługami (określamy te wiadomości e-mail nazwą „Oferty”). W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy możemy także udostępnić adres e-mail użytkownika lub inne Informacje o rejestracji i zamawianiu usługodawcom zewnętrznym działającym w naszym imieniu, z którymi kontaktujemy się w celu przesłania użytkownikowi Ofert, które według nas mogą go zainteresować. Aby zrezygnować (lub wycofać udzieloną zgodę w przypadku jurysdykcji, w których udzielenie takiej zgody jest wymagane) z udostępniania przez nas informacji użytkownika innym firmom w tych celach, należy skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • Użytkownik znajdujący się w kraju innym niż Kanada powinien skontaktować się z nami pod adresem e-mail gdpr@dexcom.com lub pod adresem pocztowym podanym poniżej w części „Kontakt z nami” .
 • Użytkownik znajdujący się w Kanadzie powinien skontaktować się z nami pod adresem e-mail gdpr@dexcom.com, pod adresem pocztowym
  501-4445 Lougheed Highway, Burnaby, BC V5C 0E4, bądź telefonicznie pod numerem 1-844-832-1810.

Należy pamiętać, że nawet po wycofaniu zgody na otrzymanie marketingowych wiadomości e-mail nadal możemy wysyłać do użytkownika ważne wiadomości administracyjne, na których otrzymywanie nie można wycofać zgody. Bez zgody użytkownika nie udostępnimy Informacji osobistych innym firmom, aby kontaktowały się z nim w swoim imieniu.

W przypadku użytkowników z Korei i Japonii nie gromadzimy, nie używamy ani nie udostępniamy Informacji osobistych w celu przekazywania Ofert. W związku ze sprawami dotyczącymi kwestii marketingowych należy kontaktować się z dystrybutorem, od którego użytkownik otrzymał Produkt firmy Dexcom, bądź zapoznać się z jego polityką prywatności.

Informacje osobiste i doświadczenia związane z firmą Dexcom: możemy, w stosownych przypadkach, gromadzić Informacje osobiste należące do użytkownika i jego Wyznaczonych odbiorców oraz używać ich w celu dostosowania doświadczeń użytkownika i jego Wyznaczonych odbiorców związanych z korzystaniem z Produktów lub Usług firmy Dexcom oraz treści wyświetlanych podczas korzystania z Produktów i Usług firmy Dexcom. Możemy gromadzić Informacje osobiste i używać ich zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych do zarządzania naszymi Produktami i Usługami, w tym Witryną internetową, do usprawnienia naszej działalności, udostępnienia nowej witryny internetowej, funkcji produktów i usług oraz innych działań związanych z zarządzaniem naszą firmą.

Inne firmy: w ramach standardowego prowadzenia działalności będziemy gromadzić i wykorzystywać dane o dostawcach świadczących usługi lub podejmujących działania w naszym imieniu. Nie upoważnimy tych firm do przechowywania, używania ani ujawniania Informacji osobistych użytkownika z wyjątkiem przypadków wymaganych do świadczenia usług w naszym imieniu. Możemy udostępnić Informacje osobiste użytkownika innej firmie w związku ze sprzedażą korporacyjną, fuzją, przejęciem lub likwidacją dotyczącą firmy Dexcom.

Egzekwowanie prawa i działania prawne: będziemy gromadzić Informacje osobiste, wykorzystywać i ujawniać je, gdy będzie to wymagane przez odpowiednie przepisy, w tym przepisy poza krajem zamieszkania użytkownika, jak również możemy ujawnić Informacje osobiste na żądanie organów ścigania lub urzędów regulacyjnych, w tym organizacji publicznych i rządowych poza krajem zamieszkania użytkownika, lub gdy określimy, że takie ujawnienie jest odpowiednie w danych okolicznościach; w każdym przypadku zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Możemy gromadzić Informacje osobiste, wykorzystywać i ujawnić je w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności naszej firmy i/lub naszych firm stowarzyszonych, użytkownika lub innych osób, w celu ochrony działań naszej firmy i dowolnej firmy stowarzyszonej, w celu egzekwowania niniejszej Polityki prywatności oraz umożliwiania nam dochodzenia dostępnych praw lub ograniczenia ewentualnych szkód, w każdym przypadku zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

Eliminacja elementów identyfikujących: możemy poddać Informacje osobiste użytkownika procesowi eliminacji elementów identyfikujących, usuwając informacje, które mogą umożliwić jego identyfikację, i możemy użyć takich informacji poddanych eliminacji elementów identyfikujących w dowolnym celu, z wyjątkiem przypadków, w których wymagane jest podjęcie przez nas innych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inne przypadki użycia: możemy gromadzić Informacje osobiste użytkownika i używać ich do celów innych niż dozwolone w niniejszej Polityce prywatności, ale tylko po wyrażeniu przez użytkownika zgody na takie użycie.

Podstawy prawne działań

Musimy przechowywać, przetwarzać i przesyłać Informacje osobiste użytkownika wyłącznie w uzasadnionych celach biznesowych, zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi, rozporządzeniami i wytycznymi, przy czym są one ujawniane wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby osobom upoważnionym do ich użycia w tych celach.

Przetwarzamy Informacje osobiste wymienione powyżej w następujących celach:

 • Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi nawiązania i realizacji stosunku umownego, utrzymania go i zakończenia oraz umożliwienia nam zarządzania kontem użytkownika, a także dotyczącymi go Produktami i usługami firmy Dexcom.
 • Zgodnie z wymaganiami umożliwiającymi nam prowadzenie działalności i ochrony naszych słusznych interesów oraz w przypadkach, gdy prawa ochrony danych użytkownika nie są nadrzędne wobec naszych interesów. Jeżeli wymagane są dodatkowe informacje na temat działań równoważących uzasadnione interesy, należy skontaktować się z Zespołem ds. prywatności.
 • Zgodność z odpowiednimi przepisami i ochrona naszych uzasadnionych interesów biznesowych, praw i obowiązków wynikających z przepisów.
 • W przypadkach, w których użytkownik wyraził zgodę.

Co się dzieje z informacjami udostępnionymi innym

Nie mamy kontroli na Wyznaczonymi odbiorcami i po otrzymaniu przez Wyznaczonego odbiorcę Informacji o usługach danych użytkownika kwestie użycia przez Wyznaczonego odbiorcę dotyczą użytkownika i Wyznaczonego odbiorcy. Nie weryfikujemy informacji kontaktowych dotyczących każdego Wyznaczonego odbiorcy. Po podaniu takich informacji kontaktowych, do momentu cofnięcia wyznaczenia, będziemy wysyłać Informacje o usługach danych zgodnie z podanymi informacjami kontaktowymi, a użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowości tych informacji.

Wyznaczeni odbiorcy użytkownika mogą udostępnić jego Informacje osobiste firmie Dexcom w celu powiązania ich z używaniem Produktów i Usług firmy Dexcom. Będziemy używać takich Informacji osobistych użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeżeli Wyznaczeni odbiorcy użytkownika posiadają jego Informacje osobiste, użytkownik niniejszym upoważnia ich do podania nam tych Informacji osobistych według ich uznania.

Po udostępnieniu Informacji osobistych innej firmie, w tym Wyznaczonej usłudze firmy zewnętrznej, nie mamy kontroli nad tymi Informacjami osobistymi i sposobem ich użycia przez taką firmę. Należy zapoznać się z warunkami świadczenia usług, polityką prywatności oraz innymi postanowieniami dotyczącymi witryny internetowej każdej firmy zewnętrznej, której użytkownik samodzielnie przekazał Informacje osobiste, i każdej Wyznaczonej usługi firmy zewnętrznej, której udzielił upoważnienia.

Użytkownik może, według uznania, zezwolić określonym Aplikacjom na udostępnianie odczytów poziomu glukozy i innych Informacji osobistych aplikacji Zdrowie firmy Apple i innym Wyznaczonym usługom firmy zewnętrznej, które przechowują lub przesyłają takie odczyty. Gdy nasza Aplikacja udostępni takie odczyty i inne Informacje osobiste, nie mamy kontroli nad takimi odczytami i innymi Informacjami osobistymi ani użyciem lub dostępem do takich odczytów i Informacji osobistych, dlatego należy zrozumieć warunki użytkowania każdego produktu innej firmy i odpowiednią politykę prywatności każdego z nich przed zezwoleniem naszej Aplikacji na udostępnienie Informacji osobistych użytkownika takiej firmie zewnętrznej lub wyznaczonej usłudze firmy zewnętrznej.

Komu udostępnimy Informacje osobiste użytkownikaużytkownika

Większość Informacji osobistych będzie przechowywanych przez nas, ale możemy udostępnić Informacje osobiste użytkownika w celach podanych powyżej następującym odbiorcom:

 • Firmy stowarzyszone: możemy udostępnić Informacje osobiste innym firmom w grupie na terytorium kraju użytkownika lub poza nim tylko wtedy, gdy jest to wymagane w celach podanych w tej Informacji, zgodne z odpowiednimi przepisami i zobowiązaniami podanymi przez nas użytkownikowi. Te podmioty są zobowiązane, zgodnie z wymogami prawa, do zapewnienia ochrony Informacji osobistych zgodnie z normami Unii Europejskiej, jak wyjaśniono poniżej, jak również zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi, rozporządzeniami i wytycznymi obowiązującymi w innych jurysdykcjach.
  • W przypadku użytkowników z Korei lub Japonii firmą stowarzyszoną Dexcom Inc., której mogą być udostępniane ich Informacje osobiste, jest Dexcom UK Limited (w zakresie przechowywania i analizowania danych w związku ze skargami dotyczącymi urządzeń firmy Dexcom, składania raportów amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration — FDA) oraz prowadzenia dokumentacji firmowej zgodnie z rozważnymi praktykami biznesowymi). Dexcom, Inc. i FDA mają siedziby na terytorium USA, natomiast Dexcom UK Limited ma siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii.
 • Usługodawcy: Informacje osobiste mogą być także udostępniane usługodawcom zewnętrznym, którzy będą przetwarzać je w naszym imieniu w celach podanych powyżej. Firmy zewnętrzne tego typu to w szczególności dostawcy usług obsługi listy płac, dostawcy usług IT, biura podróży i dostawcy usług turystycznych, banki, firmy obsługujące karty kredytowe, maklerzy, dostawcy szkoleń, dostawcy usług badania opinii, pracownicy dochodzeniowi, dostawcy usług hostingu danych i
  • W przypadku użytkowników z Korei takimi usługodawcami są firmy Google w Niemczech (w zakresie przechowywania danych w chmurze i wykonywania czynności analitycznych), Amazon Web Services, Inc. w Niemczech (w zakresie przechowywania danych w chmurze i wykonywania czynności analitycznych), Oracle America, Inc. w Stanach Zjednoczonych, świadcząca usługi w Niemczech (w zakresie odbierania, przetwarzania i dokumentowania skarg i zapytań dotyczących produktów i usług firmy Dexcom) oraz SendGrid, Inc. w Wielkiej Brytanii (w zakresie przekierowywania wiadomości e-mail i komunikacji inicjowanej za pośrednictwem oprogramowania Clarity).
  • W przypadku użytkowników z Japonii takimi usługodawcami są firmy Google (w zakresie przechowywania danych w chmurze i wykonywania czynności analitycznych), Oracle America, Inc. w Stanach Zjednoczonych, świadcząca usługi w Niemczech (w zakresie odbierania, przetwarzania i dokumentowania skarg i zapytań dotyczących produktów i usług firmy Dexcom) oraz SendGrid, Inc. w Wielkiej Brytanii (w zakresie przekierowywania wiadomości e-mail i komunikacji inicjowanej za pośrednictwem oprogramowania Clarity).
 • Władze państwowe/funkcjonariusze organów ścigania: Informacje osobiste mogą być udostępniane władzom państwowym i/lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeżeli jest to wymagane w powyższych celach, dozwolone przez prawo lub wymagane do ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • W przypadku użytkowników z Korei do takich władz zalicza się FDA.
  • W przypadku użytkowników z Japonii do takich władz zalicza się FDA, Pharmaceuticals and Medical Device Agency oraz japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej.
 • Inne firmy niestowarzyszone. Możemy ujawnić Informacje osobiste, jeżeli jest to wymagane w powyższych celach, dozwolone przez prawo lub wymagane do ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Wszelka korespondencja dotycząca Produktów i Usług firmy Dexcom od użytkowników z Korei (w szczególności Informacje osobiste przekazane nam w ramach takiej korespondencji) zostanie przez nas przekazana firmie Huons Co., Ltd. („Huons”) w celu umożliwienia jej administrowania, zarządzania i obsługi jej relacji z klientami, jak również firmie Synex Consulting, Ltd. („Synex”) w celu umożliwienia jej prowadzenia sprawozdawczości ustawowej. Gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie korespondencji użytkownika przez firmy Huons i Synex będzie podlegać stosownym politykom prywatności tych firm.
  • Wszelka korespondencja dotycząca Produktów i Usług firmy Dexcom od użytkowników z Japonii (w szczególności Informacje osobiste przekazane nam w ramach takiej korespondencji) zostanie przez nas przekazana firmie Terumo Corporation („Terumo”) w celu umożliwienia jej administrowania, zarządzania i obsługi relacji z klientami nawiązanych między użytkownikiem a dystrybutorem, od którego otrzymał on Produkty i Usługi firmy Dexcom, jak również firmie Cobridge Co., Ltd. („Cobridge”) w celu umożliwienia jej prowadzenia sprawozdawczości ustawowej. Gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie korespondencji użytkownika przez firmy Terumo i Cobridge będzie podlegać stosownym politykom prywatności tych firm.

Listę firm zewnętrznych lub ich kategorii, które przetwarzają Informacje osobiste, użytkownicy z krajów innych niż Korea lub Japonia mogą uzyskać na wniosek przesłany do Zespołu ds. prywatności.

Pliki cookie i inne technologie

Jeżeli użytkownik mieszka na obszarze Unii Europejskiej, należy przejść do strony About Cookies (Informacje o plikach cookie), aby uzyskać informacje o używaniu przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z naszych Produktów i Usług.

Jeżeli użytkownik mieszka na terenie Stanów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji poza Unią Europejską, poniżej opisano sposób używania przez nas plików cookie i innych podobnych technologii w związku z naszymi Produktami i Usługami.

Pliki cookie: pliki cookie to informacje przechowywane bezpośrednio na używanym komputerze. Pliki cookie umożliwiają nam gromadzenie informacji takich jak typ przeglądarki, czas korzystania z Usług, odwiedzane strony, preferencje językowe i inne anonimowe dane o ruchu. My i nasi usługodawcy używamy tych informacji do celów bezpieczeństwa, do ułatwienia nawigacji, do efektywniejszego wyświetlania informacji i do personalizacji doświadczeń podczas korzystania z Usług. Plików cookie używamy także do gromadzenia informacji statystycznych na temat używania Produktów i Usług w celu nieustannej poprawy ich konstrukcji i funkcjonalności, zrozumienia sposobu ich używania i ułatwienia nam udzielania odpowiedzi na dotyczące ich pytania. Ponadto pliki cookie umożliwiają nam określanie, które reklamy i oferty będą najbardziej atrakcyjne dla użytkownika, oraz wyświetlanie ich, gdy użytkownik korzysta z tych Produktów i Usług.

Jeżeli użytkownik nie chce, aby informacje były zbierane za pomocą plików cookie, w większości przeglądarek można wykonać prostą procedurę umożliwiającą automatyczne odrzucanie plików cookie albo odrzucenie lub zaakceptowanie danego pliku (lub plików cookie) na komputer z danej witryny. Można także kliknąć tutaj, aby uzyskać więcej informacji. Jeżeli jednak użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, korzystanie z Produktów i Usług może być mniej wygodne. Możemy na przykład nie rozpoznać komputera użytkownika, który będzie musiał logować się podczas każdej wizyty w witrynie.

Nasze Produkty i Usługi nie mogą aktualnie rozpoznać sygnałów braku śledzenia ani stosować się do nich.

Usługi analityczne: możemy korzystać z usług analitycznych innych firm, na przykład Google Analytics, w związku z Produktami i Usługami. Takie usługi firm zewnętrznych mogą używać plików cookie i podobnych technologii do gromadzenia oraz analizowania informacji o używaniu Produktów i Usług, a także raportowania działań i trendów. Takie usługi mogą także gromadzić informacje dotyczące używania innych witryn internetowych, aplikacji i usług online. Aby uzyskać więcej informacji na temat usług Google Analytics, kliknij tutaj. Dodatek Google Analytics do przeglądarki z możliwością rezygnacji można pobrać, klikając tutaj.

Używanie znaczników pikselowych i innych technologii: znaczniki pikselowe (nazywane także sygnałami nawigacyjnymi sieci Web i czystymi plikami GIF) mogą być używane w związku z niektórymi naszymi Produktami i Usługami, aby, między innymi, śledzić działania użytkowników (w tym odbiorców wiadomości e-mail), określać skuteczność naszych kampanii marketingowych oraz tworzyć statystyki użycia i częstości odpowiedzi.

Używanie technologii Adobe Flash (w tym lokalnych obiektów współdzielonych Flash („Flash LSO”)) i innych podobnych technologii: Obiekty Flash LSO i inne technologie mogą być przez nas używane między innymi do gromadzenia i przechowywania informacji na temat korzystania z Produktów i Usług. Aby obiekty Flash LSO nie były przechowywane na komputerze, można zmienić ustawienia programu Flash Player w taki sposób, aby zablokować przechowywanie obiektów Flash LSO przy użyciu narzędzi znajdujących się w witrynie Website Storage Settings Panel (Panel ustawień przechowywania danych w witrynie internetowej). Sterowanie obiektami Flash LSO jest także możliwe po przejściu do witryny Global Storage Settings Panel (Panel globalnych ustawień przechowywania danych) i wykonaniu przedstawionych tam instrukcji (mogą to być instrukcje wyjaśniające przykładowo sposób usuwania istniejących obiektów Flash LSO (w witrynie Macromedia określanych jako „informacje”), zapobiegania umieszczaniu obiektów Flash LSO na komputerze bez wcześniejszego uzyskania zgody użytkownika, jak również blokowania obiektów Flash LSO niedostarczanych przez operatora strony, na której znajduje się w danym momencie użytkownik (ostatni przypadek dotyczy programu Flash Player 8 i nowszego)). Należy pamiętać, że ustawienie programu Flash Player służące do ograniczenia akceptacji obiektów Flash LSO może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność niektórych aplikacji Flash.

Reklama oparta na zainteresowaniach: Możemy wynajmować zewnętrzne firmy reklamowe do prezentowania reklam dotyczących towarów i usług, które mogą zainteresować użytkowników, podczas uzyskiwania przez nich dostępu i używania Produktów i Usług oraz innych witryn internetowych lub usług online, na podstawie informacji dotyczących dostępu i używania Produktów i Usług oraz innych witryn internetowych lub usług online. Aby to robić, te firmy mogą umieszczać unikalny plik cookie w przeglądarce lub go rozpoznawać (w szczególności dzięki użyciu znaczników pikselowych). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat takich praktyk oraz poznać swoje możliwości wyboru w związku z nimi, należy odwiedzić witrynę rezygnacji Network Advertising Initiative (Inicjatywa dotycząca reklamy sieciowej) i witrynę Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program (Program samoregulacyjny Digital Advertising Alliance).

HIPAA

Możemy otrzymywać pewne informacje zdrowotne dotyczące użytkowników, które stanowią „chronione informacje zdrowotne” w myśl ustawy Health Insurance Portability and Accountability Act z 1996 roku („HIPAA”). Otrzymane chronione informacje zdrowotne będą podlegać wymogom ustaw HIPAA i HITECH, jak również przepisom obowiązującym na podstawie każdej z tych ustaw.

Wybranie przez użytkownika opcji udostępniania chronionych informacji zdrowotnych w ramach Wyznaczonej usługi firmy zewnętrznej, takich jak oferowane w aplikacji Zdrowie firmy Apple, oznacza zgodę na przekazywanie swoich danych podmiotowi zewnętrznemu, który może nie podlegać wymogom ustaw HIPAA i HITECH oraz przepisom obowiązującym na podstawie każdej z tych ustaw. Użytkownik sprawuje nadzór nad przekazywanymi informacjami i zachowuje prawo do ich autoryzacji, dopóki nie wycofa swojej zgody w aplikacji, w ramach Usługi firmy Dexcom lub innego składnika, w którym dokonał wyboru takiej opcji. Zakres wykorzystania chronionych informacji zdrowotnych w ramach Wyznaczonej usługi firmy zewnętrznej jest określony na podstawie warunków odnoszących się do tej usługi, a nasza firma nie sprawuje nadzoru nad wykorzystaniem tych informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpłynie na informacje wcześniej przekazane w ramach Wyznaczonej usługi firmy zewnętrznej, ale spowoduje zaprzestanie dalszego przekazywania tych informacji. Decyzja użytkownika dotycząca udostępniania chronionych informacji zdrowotnych w ramach Wyznaczonej usługi firmy zewnętrznej nie będzie wpływać na Produkty i Usługi firmy Dexcom, z których może on mieć prawo korzystać.

Więcej informacji na temat prywatności

Ochrona prywatności dzieci w Internecie: Firma Dexcom nie zezwala, aby osoby w wieku poniżej 18 lat (lub, w przypadku mieszkańców Japonii, 20 lat) mogły bezpośrednio subskrybować Usługi firmy Dexcom lub Aplikacje bądź bezpośrednio nabywać Produkty firmy Dexcom. Rodzic lub opiekun prawny może wykupić subskrypcję dla Użytkownika w wieku poniżej 18 lat (lub, w przypadku mieszkańców Japonii, 20 lat), ale żadna osoba w wieku poniżej 18 lat (lub, w przypadku mieszkańców Japonii, 20 lat) nie może korzystać z Produktów i Usług firmy Dexcom bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na warunki Umowy, zgodnie z którymi rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za wskazanie Wyznaczonych odbiorców, nawiązanie połączenia między Urządzeniem użytkownika a Usługami firmy Dexcom lub Aplikacjami, wchodzenie w różnorodne interakcje z Usługami firmy Dexcom i Aplikacjami, jak również zapewnienie, że wszelka komunikacja z naszą firmą będzie prowadzona przez rodzica lub opiekuna prawnego, a nie przez osobę w wieku poniżej 18 lat (lub, w przypadku mieszkańców Japonii, 20 lat).

Osoby dorosłe pod nadzorem opiekunów, kuratorów lub innym nadzorem prawnym: Firma Dexcom nie zezwala, aby jakiekolwiek osoby mogły bezpośrednio subskrybować Usługi firmy Dexcom lub Aplikacje bądź bezpośrednio nabywać Produkty firmy Dexcom, jeśli te osoby nie mają kompetencji prawnych umożliwiających zawarcie umowy i zobowiązanie się do przestrzegania warunków Umowy. Opiekun prawny, kurator lub inna osoba ze zdolnością do czynności prawnych może wykupić subskrypcję dla Użytkownika bez kompetencji prawnych umożliwiających zawarcie umowy i zobowiązanie się do przestrzegania warunków Umowy, ale żaden taki Użytkownik nie może korzystać z Usług firmy Dexcom lub Aplikacji bez wyraźnej zgody opiekuna prawnego, kuratora lub innej osoby ze zdolnością do czynności prawnych na warunki Umowy, zgodnie z którymi taki opiekun prawny lub inna osoba ponosi odpowiedzialność za wskazanie Wyznaczonych odbiorców, nawiązanie połączenia między Urządzeniem użytkownika a Usługami firmy Dexcom i Aplikacjami, wchodzenie w różnorodne interakcje z Usługami firmy Dexcom i Aplikacjami, jak również zapewnienie, że wszelka komunikacja z naszą firmą będzie prowadzona przez takiego opiekuna prawnego lub inną osobę, a nie przez osobę bez kompetencji prawnych.

Wyłudzanie danych (phishing): Nie występujemy ani nie będziemy kiedykolwiek występować z prośbą o podanie Informacji o rejestracji i zamawianiu za pośrednictwem niezabezpieczonej lub niechcianej komunikacji mailowej lub telefonicznej. Przykładamy wielką wagę do zapobiegania kradzieżom tożsamości oraz praktykom określanym jako „phishing”. Naszym priorytetem jest zabezpieczanie informacji w celu zapewnienia Użytkownikom ochrony przed kradzieżą tożsamości. Więcej informacji na temat wyłudzania danych (phishingu) można znaleźć w witrynie internetowej Federalnej Komisji Handlu.

Bezpieczeństwo: Firma Dexcom stosuje ekonomicznie uzasadnione standardy techniczne i środki bezpieczeństwa operacyjnego w celu zapewnienia ochrony Informacji osobistych w ramach naszej organizacji. Informacje osobiste przekazywane za pośrednictwem Produktów i Usług firmy Dexcom są szyfrowane. Niestety, żaden system transmisji lub przechowywania danych nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa. Jeśli uważasz, że interakcje z nami przestały być bezpieczne, niezwłocznie nas o tym powiadom, korzystając z informacji podanych w poniższej sekcji „Kontakt z nami”.

Łącza do witryn podmiotów zewnętrznych: Produkty i Usługi firmy Dexcom mogą zawierać łącza do witryn internetowych, aplikacji lub innych elementów należących do podmiotów zewnętrznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za praktyki dotyczące informacji stosowane w tych witrynach internetowych, aplikacjach lub innych elementach, a zamieszczenie łącza nie oznacza wspierania przez nas takiej witryny lub usługi. Ponadto niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy prywatności, informacji ani innych praktyk jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych, w szczególności jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego prowadzącego witrynę lub świadczącego usługę, do której prowadzi łącze zamieszczone w naszych Produktach lub Usługach, bądź jakiegokolwiek zewnętrznego dostawcy aplikacji, platformy społecznościowej, systemu operacyjnego, usługi bezprzewodowej lub urządzenia. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności podmiotu zewnętrznego przed ujawnieniem mu jakichkolwiek informacji osobistych lub skorzystaniem z jego produktów lub usług.

Ujawnianie danych „Do Not Track”: Zgodnie z poprawkami Do-Not-Track do ustawy California Online Privacy Protection Act, informujemy, że aktualnie nie odpowiadamy na sygnały „do not track” ani podobne komunikaty wysyłane z przeglądarki.

Przechowywanie: Informacje osobiste Użytkownika będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przedstawionych w ramach niniejszej Polityki prywatności, chyba że inny okres przechowywania danych jest wymagany lub dozwolony prawem.

Zaprzestanie używania konta

Użytkownik może zaprzestać używania konta Dexcom, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na odpowiedniej stronie w naszej witrynie internetowej. Osoby obserwujące konto mogą zrezygnować ze swojego statusu osoby obserwującej, anulując danego Użytkownika w odpowiedniej Usłudze firmy Dexcom lub usuwając odpowiednią Aplikację.

Po zaprzestaniu używania konta przez Użytkownika skasujemy jego Informacje osobiste, z wyjątkiem informacji wymaganych lub dozwolonych stosownymi przepisami prawa. Informacje osobiste Użytkownika zostaną przez nas skasowane po upływie stosownego okresu przechowywania poprzez zniszczenie plików elektronicznych w bezpieczny sposób oraz sproszkowanie lub spalenie dokumentów drukowanych.

Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail lub adresu do korespondencji podany w poniższej sekcji „Kontakt z nami”, aby zażądać usunięcia przez nas jego Informacji osobistych, a my ze swojej strony podejmiemy wszelkie działania zmierzające do niezwłocznego usunięcia tych informacji z naszych aktywnych systemów.

Zapytania w sprawie praw dotyczących danych we wszystkich obszarach prawnych

W razie chęci przesłania zapytania w sprawie skorzystania z przysługujących użytkownikowi (lub podopiecznemu w przypadku opiekunów prawnych korzystających z praw dotyczących danych w imieniu podopiecznych) z praw dotyczących danych, należy skontaktować się z nami pod adresem gdpr@dexcom.com, podając następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa użytkownika powiązana z danym kontem
 • Data urodzenia
 • Kraj zamieszkania
 • Adres e-mail powiązany z danym kontem
 • Relacja z pacjentem (np. pacjent, opiekun itd.)
 • Szczegóły dotyczące zapytania

Transfer transgraniczny

Informacje osobiste Użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym znajdują się nasze obiekty lub działają wynajęci przez nas usługodawcy, a Użytkownik wyraża zgodę na transfer informacji do krajów innych niż jego kraj zamieszkania poprzez korzystanie z Produktów i Usług firmy Dexcom lub, jeśli podlega on jurysdykcji wymagającej udzielenia zgody, poprzez udzielenie takiej zgody. W krajach, do których transferowane są Informacje osobiste Użytkownika, mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju Użytkownika.

W odniesieniu do Informacji osobistych, które firma DexCom, Inc. otrzymuje od firm stowarzyszonych i działających w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii, firma DexCom, Inc. zobowiązuje się do obsługi takich Informacji osobistych zgodnie z europejskimi przepisami prawa dotyczącymi transferów międzynarodowych, takimi jak opisane poniżej standardowe klauzule umowne UE lub Tarcza Prywatności.

Tarcza Prywatności

Firma Dexcom może otrzymywać Informacje osobiste rezydentów krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), który obejmuje 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię i Lichtenstein, od podmiotów zewnętrznych lub bezpośrednio od tych rezydentów, w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje dotyczące zamówienia oraz informacje dotyczące stanu zdrowia, które są traktowane jako dane wrażliwe. Informacje osobiste tegu typu są przez nas określane jako „Europejskie informacje osobiste”. Uznajemy fakt, że prawo Wspólnot Europejskich nakłada na firmy działające w EOG ograniczenia dotyczące przekazywania Europejskich informacji osobistych do Stanów Zjednoczonych, chyba że zapewniona zostanie „adekwatna ochrona” takich Europejskich informacji osobistych. Aby zapewnić taką adekwatną ochronę w przypadku, gdy nie dysponujemy innymi środkami ochrony Europejskich informacji osobistych spełniającymi wymagania wynikające ze stosownych przepisów dotyczących ochrony danych, jako podmiot podlegający uprawnieniom dochodzeniowym i egzekucyjnym amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu będziemy przestrzegać postanowień umowy E.U.-U.S. Privacy Shield Framework („Tarcza Prywatności”), opublikowanej przez Departament Handlu USA (www.privacyshield.gov), w odniesieniu do otrzymywanych Europejskich informacji osobistych. W pewnych okolicznościach możemy np. wyrazić zgodę na wzór umowy zatwierdzony przez Komisję Europejską (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm) oraz warunki zawarte w tym wzorze umowy mające zastosowanie w tych okolicznościach.

Zasady programu Tarcza Prywatności

Firma Dexcom przestrzega postanowień umowy Tarcza Prywatności EU-US Privacy Shield Framework, opublikowanej przez Departament Handlu, w zakresie gromadzenia, używania i przechowywania informacji osobistych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Firma Dexcom oświadcza, że przestrzega zasad programu Tarcza Prywatności dotyczących powiadamiania, wyboru i odpowiedzialności za transfer danych wychodzących, bezpieczeństwa, integralności danych i ograniczenia celu, dostępu oraz ochrony prawnej, egzekucji praw i zakresu odpowiedzialności. Jeśli wystąpi jakakolwiek sprzeczność między zasadami opisanymi w ramach niniejszej Polityki prywatności a zasadami programu Tarcza Prywatności, nadrzędne będą zasady programu Tarcza Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Tarcza Prywatności i wyświetlić stronę z naszym oświadczeniem, odwiedź witrynę https://www.privacyshield.gov/.

Powiadamianie

Zarówno nasza firma, jak i nasze podmioty zależne uczestniczymy w programie Tarcza Prywatności. Lista organizacji biorących udział w programie Tarcza Prywatności jest dostępna w witrynie internetowej obsługiwanej przez Departament Handlu USA: https://www.privacyshield.gov/list.

Firma Dexcom wytwarza i realizuje dystrybucję Produktów służących do ciągłego monitorowania poziomu glukozy („Dexcom CGM”), jak również zapewnia wsparcie techniczne. Urządzenia Dexcom CGM dokonują regularnego pomiaru poziomów glukozy u Użytkownika. Zajmujemy się także dystrybucją Aplikacji (jak również oferujemy stosowne wsparcie techniczne) służących do odbierania, przechowywania, przetwarzania i przekazywania danych dotyczących poziomów glukozy zmierzonych u Użytkownika przy użyciu urządzeń Dexcom CGM oraz innych informacji umożliwiających Użytkownikom urządzeń Dexcom CGM, ich lekarzom i innym osobom opracowanie i realizowanie odpowiedniej terapii cukrzycowej. Gromadzimy Europejskie informacje osobiste i korzystamy z nich w związku z używaniem takich Aplikacji, prowadzeniem z Użytkownikami komunikacji dotyczącej korzystania przez nich z Produktów firmy Dexcom i Aplikacji, przekazywaniem informacji na temat nowych Produktów firmy Dexcom i Aplikacji oraz realizowaniem powiązanych zadań w ramach legalnej działalności gospodarczej. Europejskie informacje osobiste będą także przez nas ujawniane w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania ze strony organów administracji publicznej, w szczególności dotyczące spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Na podstawie przepisów Tarczy Prywatności możemy również gromadzić i przetwarzać Europejskie informacje osobiste dotyczące zasobów kadrowych.

Wybór

Zgodnie z wymogami Tarczy Prywatności osoby, których Europejskie informacje osobiste są w naszym posiadaniu, będą mieć zapewnioną możliwość wyboru (opt-out), czy dotyczące danej osoby Europejskie informacje osobiste mają zostać ujawnione podmiotowi zewnętrznemu lub wykorzystane w celu wyraźnie odmiennym niż cele, dla których te dane były pierwotnie gromadzone lub w konsekwencji autoryzowane przez daną osobę.

W przypadku danych wrażliwych osoba musi udzielić wyraźnej zgody twierdzącej (opt-in), jeśli jej Europejskie informacje osobiste mają zostać ujawnione podmiotowi zewnętrznemu lub wykorzystane w celu odmiennym niż cele, dla których te dane były pierwotnie gromadzone lub w konsekwencji autoryzowane przez tę osobę w wyniku skorzystania z opcji opt-in. Jako wrażliwe będziemy traktować wszelkie Europejskie informacje osobiste otrzymywane przez nas od podmiotu zewnętrznego, gdy ten podmiot zewnętrzny identyfikuje i traktuje te dane jako wrażliwe.

Co więcej, w przypadku jurysdykcji wymagających udzielenia zgody na przetwarzanie lub udostępnianie Informacji osobistych Użytkownika uzyskamy taką wyraźną zgodę w wymaganym zakresie przed przetwarzaniem lub udostępnianiem Informacji osobistych Użytkownika.

Odpowiedzialność za transfer danych wychodzących

W przypadku przekazywania informacji osobistych podmiotowi zewnętrznemu działającemu jako kontroler danych będziemy stosować zasady dotyczące powiadamiania i wyboru. Zawrzemy także umowę z zewnętrznym kontrolerem danych, który zagwarantuje, że takie dane będą mogły być przetwarzane wyłącznie w ograniczonych i określonych celach, na które dana osoba wyraziła zgodę, oraz że odbiorca danych zapewni co najmniej taki sam poziom ochrony jak gwarantowany przez Tarczę Prywatności i powiadomi nas w przypadku stwierdzenia, że to zobowiązanie nie jest już przez niego dotrzymywane. Zgodnie z umową stwierdzenie wystąpienia takiej sytuacji spowoduje, że zewnętrzny kontroler danych zaprzestanie ich przetwarzania lub podejmie inne, uzasadnione i odpowiednie środki zaradcze.

W przypadku przekazywania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu działającemu jako przedstawiciel będziemy: (i) przekazywać takie dane wyłącznie w ograniczonych i określonych celach; (ii) sprawdzać, czy przedstawiciel jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej takiego samego poziomu ochrony prywatności jak wymagany przez Tarczę Prywatności; (iii) podejmować uzasadnione i odpowiednie kroki w celu zagwarantowania, że przedstawiciel efektywnie przetwarza przekazane mu informacje osobiste w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami w ramach Tarczy Prywatności; (iv) wymagać, aby przedstawiciel informował nas w przypadku stwierdzenia, że nie może już wywiązywać się ze swojego zobowiązania do zapewnienia takiego samego poziomu ochrony jak wymagany przez Tarczę Prywatności; (v) po powiadomieniu i uwzględnieniu zapisu (iv) podejmować uzasadnione i odpowiednie kroki w celu zaprzestania nieautoryzowanego przetwarzania danych i zapobieżenia jego negatywnym skutkom; (vi) udostępniać skróconą lub reprezentatywną kopię stosownych postanowień dotyczących prywatności zawartych w umowie z tym przedstawicielem na żądanie Departamentu Handlu USA.

W odniesieniu do zasady odpowiedzialności za transfer danych wychodzących nasza firma w dalszym ciągu ponosi odpowiedzialność, jeśli nasz przedstawiciel przetwarza takie informacje osobiste w sposób niezgodny z zasadami programu Tarcza Prywatności, chyba że dowiedziemy, że nie jesteśmy odpowiedzialni za zdarzenie powodujące wystąpienie szkód.

Bezpieczeństwo

Podejmiemy uzasadnione i odpowiednie środki ochrony Europejskich informacji osobistych przed utratą, niewłaściwym wykorzystywaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, biorąc pod uwagę ryzyka związane z przetwarzaniem i charakterem Europejskich informacji osobistych.

Integralność danych i ograniczenie celu

Zgodnie z Tarczą Prywatności, Europejskie informacje osobiste będą ograniczone do informacji istotnych z punktu widzenia celów przetwarzania. Europejskie informacje osobiste nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z celami, dla których te dane były gromadzone lub w konsekwencji autoryzowane przez daną osobę. W zakresie niezbędnym do realizacji tych celów podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Europejskie informacje osobiste będą zgodne ze swoim przeznaczeniem, dokładne, kompletne i aktualne. Zasady programu Tarcza Prywatności będą przez nas przestrzegane tak długo, jak długo będziemy przechowywać Europejskie informacje osobiste.

Europejskie informacje osobiste będą przechowywane w formie identyfikującej lub umożliwiającej identyfikację danej osoby wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania lub innego celu dozwolonego przez Tarczę Prywatności. Podejmiemy uzasadnione i odpowiednie środki zapewniające zgodność z tym postanowieniem.

Dostęp

Osoba, której Europejskie informacje osobiste są w naszym posiadaniu, będzie mieć prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania, modyfikowania lub usuwania w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub przetwarzane z naruszeniem zasad programu Tarcza Prywatności, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez Tarczę Prywatności.

Ochrona prawna, egzekucja praw i zakres odpowiedzialności

Zastosujemy dopracowane procedury w celu zapewnienia zgodności z Tarczą Prywatności i przestrzegania związanych z nią wymogów.

Zgodnie z zasadami programu Tarcza Prywatności pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, firma Dexcom zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących prywatności Użytkowników oraz gromadzenia lub wykorzystywania Europejskich informacji osobistych Użytkowników. Osoby z krajów członkowskich Unii Europejskiej zgłaszające wnioski lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności powinny skontaktować się najpierw z pracownikiem ds. prywatności w firmie Dexcom, korzystając z poniższych informacji kontaktowych.

Ponadto firma Dexcom zobowiązała się do przekazywania skarg dotyczących prywatności, których nie rozpatrzono na podstawie zasad programu Tarcza Prywatności pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, organizacji non-profit BBB EU PRIVACY SHIELD. Stanowi ona alternatywny organ rozstrzygania sporów zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych, który działa pod nadzorem rady Council of Better Business Bureaus. Użytkownicy, którzy w wyznaczonym terminie nie otrzymają potwierdzenia wpłynięcia skargi lub których skarga nie zostanie rozpatrzona w satysfakcjonujący sposób, powinni odwiedzić witrynę www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ w celu uzyskania dodatkowych informacji i złożenia skargi.

Nasza firma jest zobowiązana do rozstrzygania roszczeń i przestrzegania warunków określonych w Załączniku I do programu Tarcza Prywatności, dostępnym pod adresem: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Program Tarcza Prywatności pomiędzy Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi

W odniesieniu do Szwajcarii, firma Dexcom przestrzega postanowień umowy Tarcza Prywatności Swiss-US Privacy Shield Framework, opublikowanej przez Departament Handlu, w zakresie gromadzenia, używania i przechowywania informacji osobistych ze Szwajcarii. Firma Dexcom oświadcza, że przestrzega zasad programu Tarcza Prywatności pomiędzy Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi dotyczących powiadamiania, wyboru i transferu danych wychodzących, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu oraz egzekucji praw. Jeśli wystąpi jakakolwiek sprzeczność między zasadami opisanymi w ramach niniejszej Polityki prywatności a zasadami programu Tarcza Prywatności pomiędzy Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi, nadrzędne będą zasady programu Tarcza Prywatności pomiędzy Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Tarcza Prywatności pomiędzy Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi i wyświetlić stronę z naszym oświadczeniem, odwiedź witrynę https://www.privacyshield.gov/list (użyj przycisku „Advanced” (Zaawansowane), a następnie na liście „Program” wybierz pozycję „Swiss-U.S. Privacy Shield”).

Zgodnie z zasadami programu Tarcza Prywatności pomiędzy Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi, firma Dexcom zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących prywatności Użytkowników oraz gromadzenia lub wykorzystywania informacji osobistych Użytkowników. Osoby ze Szwajcarii zgłaszające wnioski lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności powinny skontaktować się najpierw z pracownikiem ds. prywatności w firmie Dexcom, korzystając z poniższych informacji kontaktowych. Ponadto firma Dexcom zobowiązała się do przekazywania skarg dotyczących prywatności, których nie rozpatrzono na podstawie programu Tarcza Prywatności pomiędzy Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi, organizacji non-profit BBB EU/CH PRIVACY SHIELD. Stanowi ona alternatywny organ rozstrzygania sporów zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych, który działa pod nadzorem rady Council of Better Business Bureaus. Użytkownicy, którzy w wyznaczonym terminie nie otrzymają potwierdzenia wpłynięcia skargi lub których skarga nie zostanie rozpatrzona w satysfakcjonujący sposób, powinni odwiedzić witrynę www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ w celu uzyskania dodatkowych informacji i złożenia skargi.

Dodatkowe informacje na temat zasad programu Tarcza Prywatności, powiadamiania, wyboru i odpowiedzialności za transfer danych wychodzących, bezpieczeństwa, integralności danych i ograniczenia celu, dostępu oraz ochrony prawnej, egzekucji praw i zakresu odpowiedzialności można znaleźć w powyższej części „Tarcza Prywatności (UE-USA)”, która z uwzględnieniem istniejących różnic odnosi się także do programu Tarcza Prywatności pomiędzy Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi.

Przechowywanie informacji osobistych

Dane osobowe Użytkownika będziemy przechowywać wyłącznie przez ograniczony okres niezbędny do zrealizowania wspomnianych wcześniej celów przetwarzania. Po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte. Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika, dane takie będą przechowywane wyłącznie przez ograniczony okres niezbędny do zrealizowania wspomnianych wcześniej celów przetwarzania.

Po zawarciu z Użytkownikiem umowy będziemy przechowywać informacje na jego temat przez czas trwania naszego stosunku umownego, a także, w dozwolonym zakresie, po jego zakończeniu, tak długo jak to będzie konieczne do zrealizowania celów wyszczególnionych w niniejszym powiadomieniu. Okres przechowywania danych jest wyznaczany na podstawie wymogów ustawowych i umownych, charakteru naszego stosunku umownego, charakteru przedmiotowych danych oraz potrzeb technicznych. Przepisy prawa mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania pewnych informacji przez określone okresy.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub za zgodą Użytkownika odbywa się do czasu złożenia przez niego wniosku o zaprzestanie przetwarzania i przez krótki późniejszy okres (w celu umożliwienia nam wdrożenia zleceń Użytkownika). Ewidencjonujemy także wszelkie żądania Użytkownika o zaprzestanie marketingu bezpośredniego lub przetwarzanie danych, dzięki czemu będziemy mogli respektować tego rodzaju żądania w przyszłości.

W innych przypadkach możemy przechowywać dane przez odpowiedni okres po zakończeniu stosunku umownego z Użytkownikiem w celu zapewnienia sobie ochrony przed roszczeniami lub administrowania prowadzoną działalnością.

Dane dotyczące zasobów kadrowych

Użytkownicy, którzy w wyznaczonym terminie nie otrzymają potwierdzenia wpłynięcia skargi lub których skarga nie zostanie rozpatrzona przez firmę Dexcom w satysfakcjonujący sposób, a zapytanie lub skarga obejmuje Europejskie informacje osobiste dotyczące zasobów kadrowych, mogą przedłożyć swoją skargę do rozpatrzenia w ramach niezależnej procedury ochrony prawnej: w przypadku spraw dotyczących danych obywateli UE/EOG — za pośrednictwem panelu („Panel DPA”) ustanowionego przez unijne organy ochrony danych („DPA”), natomiast w przypadku spraw dotyczących danych obywateli Szwajcarii — na ręce Szwajcarskiego Komisarza Federalnego ds. Ochrony Danych i Informacji („FDPIC”). W tym celu należy skontaktować się z państwowym lub krajowym urzędem ds. ochrony danych lub urzędem ds. zatrudnienia w ramach jurysdykcji, w której dana osoba świadczy pracę. Firma Dexcom zgadza się na współpracę z odpowiednimi krajowymi organami DPA oraz honorowanie decyzji podjętych przez Panel DPA i szwajcarskiego komisarza FDPIC.

Zmiany

Zmiany niniejszej Polityki prywatności mogą być wprowadzane przez opublikowanie jej nowej wersji w witrynie www.dexcom.com/privacy-policy. Jednocześnie ze zaktualizowaniem niniejszej Polityki prywatności zaktualizujemy legendę u góry tej strony, aby poinformować o dacie ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki. W maksymalnym zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo, wszelkie zmiany wejdą w życie z chwilą opublikowania zaktualizowanej Polityki w naszej Witrynie internetowej, a korzystanie z naszych Produktów i Usług po wprowadzeniu tych zmian oznacza zaakceptowanie zaktualizowanej Polityki przez Użytkownika. W pewnych sytuacjach możemy także aktywnie zalecać Użytkownikowi podjęcie określonych działań związanych z obsługą danych lub zapoznanie się z istotnymi zmianami w tej Informacji, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany, może zaprzestać używania konta (zgodnie z powyższymi informacjami) oraz podjąć decyzję o braku przesyłania dalszych Informacji osobistych. Gdy obowiązujące prawo nakłada obowiązek uzyskania zgody Użytkownika na określoną zmianę w niniejszej Polityce prywatności, która wcześniej została przez niego zaakceptowana, taka zmiana nie będzie obowiązywać, dopóki Użytkownik nie wyrazi na nią zgody.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych lub niniejszej Polityki prywatności, lub chęci rezygnacji z otrzymywania Ofert należy: (1) wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@dexcom.com lub (2) wysłać pismo (z uwzględnieniem w nim swojego adresu e-mail) na poniższy adres korespondencyjny:

Dexcom, Inc.
ATTN: Patrick Murphy, Vice President, General Counsel, Chief Compliance Officer & Data Privacy Officer
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, USA

Korespondencja za pomocą poczty elektronicznej nie zawsze jest bezpieczna, dlatego w wysyłanych do nas wiadomościach e-mail nie należy podawać informacji o karcie kredytowej ani danych wrażliwych.

Jeśli wątpliwości Użytkownika pozostaną nierozstrzygnięte, ma on także prawo do złożenia skargi do organów ochrony danych. Odpowiednim organem ochrony danych będzie organ nadzorczy w tym samym kraju, co kraj kontrolera danych Użytkownika.

Wersja

Niniejsza Polityka prywatności jest datowana na 11 lutego 2019 roku.

DCP-000011 rev006