error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Safety Information

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

System ciągłego monitorowania poziomu glukozy Dexcom G4 PLATINUM jest urządzeniem służącym do monitorowania poziomu glukozy i przeznaczonym do wykrywania trendów i śledzenia wzorców poziomu glukozy u osób (w wieku od 2 lat i starszych), chorujących na cukrzycę. System jest przeznaczony do użytku domowego oraz w placówkach opieki zdrowotnej.

System Dexcom G4 PLATINUM jest przeznaczony do zastosowania jako urządzenie wspomagające, wykorzystywane do uzupełnienia, a nie zastąpienia, danych uzyskanych przy użyciu standardowych domowych urządzeń do monitorowania poziomu glukozy.

System Dexcom G4 PLATINUM wspomaga wykrywanie stanów hiperglikemii oraz hipoglikemii, pomagając ograniczać ich występowanie przez dostarczanie danych pomocnych w podejmowaniu decyzji na temat doraźnych i długoterminowych zmian strategii leczenia. Interpretacja wyników systemu Dexcom G4 PLATINUM powinna opierać się na trendach i wzorcach pochodzących z kilku kolejnych odczytów wykonywanych w różnym czasie.

WAŻNE IN FORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Przed przystąpieniem do korzystania z systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu. W instrukcji zamieszczono przeciwwskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności, przestrogi oraz inne informacje ważne dla użytkownika. Należy porozmawiać ze swoim lekarzem na temat sposobu wykorzystania dostarczanych przez czujnik informacji o trendach w leczeniu cukrzycy. Instrukcje obsługi produktu zawierają ważne informacje dotyczące rozwiązywania problemów z systemem oraz charakterystyki działania urządzenia.

PRZECIWWSKAZANIA

 • Przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia, takich jak ilość przyjmowanej insuliny, należy kierować się wartością poziomu glukozy we krwi podawaną przez glukometr. System Dexcom G4 PLATINUM nie zastępuje glukometru.
 • Czujnik, nadajnik i odbiornik systemu Dexcom G4 PLATINUM należy usunąć przed badaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI), badaniem tomograficznym (TK) lub zabiegiem diatermicznym. System Dexcom G4 PLATINUM nie został przetestowany podczas badań metodą MRI lub TK czy zabiegu diatermii i nie są znane problemy dotyczące jego bezpieczeństwa i działania.
 • Przyjmowanie produktów zawierających acetaminofen (paracetamol, np. Tylenol) podczas noszenia czujnika może prowadzić do zafałszowanych, podwyższonych odczytów. Stopień niedokładności jest zależny od ilości aktywnego acetaminofenu (paracetamolu) w organizmie.

OSTRZEŻENIA

 • Nie należy używać systemu CGM Dexcom G4 PLATINUM przed przeszkoleniem lub zapoznaniem się z materiałami szkoleniowym dostarczanymi z systemem CGM.
 • Przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia, takich jak ilość przyjmowanej insuliny, należy kierować się wartością poziomu glukozy we krwi podawaną przez glukometr. System Dexcom G4 PLATINUM nie zastępuje glukometru. Poziom glukozy we krwi może się różnić od odczytu podawanego przez czujnik. Kierunek, prędkość zmiany poziomu glukozy i wykres trendu w systemie Dexcom G4 PLATINUM zapewniają dodatkowe informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących kontroli cukrzycy.
 • Nie wolno ignorować objawów wysokiego lub niskiego poziomu glukozy we krwi. Jeśli odczyty czujnika poziomu glukozy nie pasują do występujących objawów, należy dokonać pomiaru stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru.
 • Odczyty czujnika poziomu glukozy mogą być niedokładne, jeśli kalibracja będzie dokonywana rzadziej niż co 12 godzin.
 • W rzadkich wypadkach czujniki mogą pękać. Jeżeli czujnik pęknie, a nad skórą nie jest widoczna żadna jego część, nie należy podejmować prób jego wyjęcia. W przypadku wystąpienia w miejscu założenia czujnika objawów zakażenia lub stanu zapalnego – zaczerwienienia, opuchlizny lub bólu – należy uzyskać profesjonalną pomoc medyczną. Pęknięcie czujnika należy zgłosić lokalnemu dystrybutorowi.
 • System Dexcom G4 PLATINUM nie został zatwierdzony do stosowania u kobiet w ciąży oraz u osób poddawanych dializie.
 • Nie zatwierdzono umieszczania czujników w miejscach innych niż pod skórą na brzuchu, a w przypadku pacjentów pomiędzy 2 a 17 rokiem życia, pod skórą na brzuchu lub w górnej części pośladków.
 • Jeśli obudowa nadajnika lub odbiornika jest uszkodzona lub pęknięta, nie wolno z nich korzystać, ponieważ mogłoby to stworzyć zagrożenie porażenia prądem elektrycznym lub doprowadzić do usterki urządzeń.
 • Czujnik oraz nadajnik zawierają małe części, które stwarzają ryzyko połknięcia. Pudełko z zestawem nadajnika należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci; pudełko zawiera magnes, którego nie należy połykać.

ŚRODKIOSTROŻNOŚCI

 • Przed otwarciem opakowania czujnika należy umyć ręce wodą z mydłem i wysuszyć je, aby uniknąć zakażenia.
 • Przed założeniem czujnika trzeba zawsze oczyścić skórę w miejscu jego zakładania. Należy do tego celu użyć środka antybakteryjnego, takiego jak alkohol izopropylowy. Może to zapobiec infekcji. Czujnik można zakładać dopiero po wyschnięciu wyczyszczonej skóry, co poprawi jego zamocowanie.
 • Miejsce wprowadzania czujnika należy zmieniać za każdym razem, aby umożliwić gojenie się skóry.
 • Nie należy umieszczać czujnika w miejscach, w których łatwo o urazy, nacisk lub zgniecenia, a także na skórze podrażnionej lub pokrytej bliznami czy tatuażami, ponieważ nie są to najlepsze miejsca do pomiaru poziomu glukozy.
 • Należy unikać wstrzykiwania insuliny lub umieszczania wylotu pompy insulinowej w odległości mniejszej niż 7,62 cm od czujnika, ponieważ insulina może wpłynąć na odczyty poziomu glukozy.
 • Czujnik jest sterylny w nieotwartym, nieuszkodzonym opakowaniu. Nie wolno używać czujnika, jeśli jego sterylne opakowanie zostało uszkodzone lub otwarte.
 • W celu skalibrowania systemu należy wprowadzić dokładną wartość poziomu glukozy wyświetlaną przez glukometr w ciągu pięciu minut od starannie wykonanego pomiaru poziomu glukozy. Wprowadzenie niedokładnej wartości poziomu glukozy lub wartości sprzed więcej niż pięciu minut może doprowadzić do niedokładnych odczytów poziomu glukozy z czujnika.
 • Zasięg transmisji danych z nadajnika do odbiornika wynosi do sześciu metrów, jeśli nie ma między nimi przeszkód. Łączność bezprzewodowa nie działa dobrze w wodzie, więc zasięg jest dużo mniejszy w basenie, wannie, na łóżku wodnym itp.
 • Czujniki należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C przez czas przydatności. Czujniki można przechowywać w lodówce, jeśli zapewnia ona zakres temperatur zgodny z podanym. Czujników nie należy przechowywać w zamrażarce.
 • Kiedy do odbiornika nie jest podłączony kabel USB, gniazdo USB należy zamykać za pomocą zaślepki. W przypadku dostania się wody do gniazda USB może dojść do awarii odbiornika.