Systém CGM Dexcom G6
VAROVANIE:
Ak systém kontinuálneho monitorovania glukózy CGM Dexcom G6 (G6) a jeho súčasti nepoužívate v súlade s návodom na použitie a všetkými indikáciami, kontraindikáciami, varovaniami, opatreniami a upozorneniami, môžete prehliadnuť výskyt závažnej hypoglykémie (nízka hladina glukózy v krvi) alebo hyperglykémie (vysoká hladina glukózy v krvi) a/alebo rozhodnutie o liečbe, ktoré môžu mať za následok poškodenie zdravia. Ak vaše výstrahy glykémie a namerané hodnoty zo systému G6 nezodpovedajú vašim príznakom alebo očakávaniam, použite na rozhodnutie o liečbe diabetu hodnotu glykémie z bruška prsta nameranú glukometrom. V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Pred použitím systému G6 si prečítajte návod na použitie. Indikácie, kontraindikácie, varovania, preventívne opatrenia, upozornenia a ďalšie dôležité informácie pre používateľov nájdete na webových stránkach spoločnosti Dexcom a v návode na použitie, ktorý je súčasťou balenia systému G6. Poraďte sa so svojím lekárom o tom, ako by ste mali používať informácie v rámci liečby diabetu, ktoré sú zobrazované systémom G6. Návod na použitie obsahuje dôležité informácie o riešení problémov so systémom G6 a o výkonnostných charakteristikách systému.
Systém CGM Dexcom G7
VAROVANIE:
Ak systém kontinuálneho monitorovania glukózy Dexcom G7 (G7) a jeho súčasti nepoužívate v súlade s návodom na použitie a všetkými indikáciami, kontraindikáciami, varovaniami, opatreniami a upozorneniami, môžete prehliadnuť výskyt závažnej hypoglykémie (nízka hladina glukózy v krvi) alebo hyperglykémie (vysoká hladina glukózy v krvi) a/alebo rozhodnutie o liečbe, ktoré môžu mať za následok poškodenie zdravia. Ak vaše výstrahy glykémie a namerané hodnoty zo systému G7 nezodpovedajú vašim príznakom alebo očakávaniam, použite na rozhodonutie o liečbe diabetu hodnotu glykémie z bruška prsta nameranú glukometrom. V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Pred použitím G7 si prečítajte návod na použitie. Indikácie, kontraindikácie, varovania, preventívne opatrenia, upozornenia a ďalšie dôležité informácie pre používateľov nájdete na webových stránkach spoločnosti Dexcom a v návode na použitie, ktorý je súčasťou balenia systému G7. Poraďte sa so svojím lekárom o tom, ako by ste mali používať informácie v rámci liečby diabetu, ktoré sú zobrazované systémom G7. Návod na použitie obsahuje dôležité informácie o riešení problémov so systémom G7 a o výkonnostných charakteristikách systému.

MAT-1566

© 2024 Dexcom, Inc. Všetky práva vyhradené.

SK vlajka

SK

Zmeniť región