Ali lahko s sistemom Dexcom Clarity uporabljam sprejemnik in pametno napravo?

Imate možnost, da uporabljate pametno napravo in sprejemnik za zagotavljanje podatkov NMG. Sistem pametne naprave pretaka podatke v strežnik Clarity, kjer so ti podatki po treh urah na voljo za poročila. Sprejemnik Dexcom potrebuje povezavo z računalnikom za redno nalaganje podatkov. Če bolnik nekaj časa uporablja pametno napravo in nekaj časa sprejemnik, Clarity potrebuje podatke iz obeh naprav, da lahko zagotovi natančno statistiko.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Vse pravice pridržane.

SI zastava

SI

Spremeni Regijo