Ali sistem G6 sprejme umerjanje?

Možnost vnosa umerjanja smo vključili, da lahko uporabnik ročno umeri sistem v primeru izgubljene kode za začetno umerjanje. Sistem je zasnovan tako, da ustrezno deluje brez umerjanja.

LBL016375 Rev001

LBL016375 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Vse pravice pridržane.

SI zastava

SI

Spremeni Regijo