Kako lahko dostopam do preteklih podatkov iz programa Dexcom STUDIO?

Trenutno podatkov iz programa Dexcom STUDIO ni mogoče uvoziti v Dexcom Clarity. Podatke, shranjene v programu Dexcom STUDIO, boste lahko še naprej pregledovali v programu Dexcom STUDIO.

LBL014350 Rev004

LBL014350 Rev004

© 2024 Dexcom, Inc. Vse pravice pridržane.

SI zastava

SI

Spremeni Regijo