Kako se izračuna dnevna statistika in statistika glede na uro?

Dnevna statistika obsega izračunane vrednosti za posamezni dan tedna v izbranem časovnem obdobju. Če je na primer izbrano časovno obdobje 14 dni, bodo vrednosti NMG, zbrane na oba ponedeljka, uporabljene v izračunu za ponedeljek.
Statistika glede na uro obsega izračunane vrednosti za posamezno uro dneva v izbranem časovnem obdobju. Če je na primer izbrano časovno obdobje sedmih dni, bodo v izračunu uporabljene vrednosti NMG, zbrane za posamezno uro vsakega od sedmih dni.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Vse pravice pridržane.

SI zastava

SI

Spremeni Regijo