Kako so določeni razponi za »Čas v razponu«?

»Čas v razponu« je odstotek časa, ko so ravni glukoze v razponu nizkih vrednosti, ciljnem razponu ali razponu visokih vrednosti. Dexcom Clarity prikaže čas v razponu za dnevni in nočni razpon. Vsako meritev Dexcom NMG se primerja s ciljnim razponom glukoze po meri in se ji dodeli kategorija visoke vrednosti, vrednosti znotraj razpona, nizke vrednosti ali kritično nizke vrednosti. Meritve se seštejejo, nato se izračunajo odstotki za posamezno kategorijo.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Vse pravice pridržane.

SI zastava

SI

Spremeni Regijo