Katere so priporočene nastavitve iPhona?

Nastavitve telefona lahko preprečijo delovanje aplikacije Dexcom Follow. Preberite več o tem, s katerimi nastavitvami zagotovite pričakovano delovanje aplikacije.
Čas uporabe naprave
Čas nedelovanja zaslona in omejitve za aplikacije lahko začasno onemogočijo aplikacije. Če nastavite časovne omejitve za aplikacijo Dexcom Follow, morda ne boste mogli odpreti aplikacije ali prejemati obvestil.
 1. V telefonu odprite možnost »Settings« (Nastavitve).
 2. Tapnite možnost »Screen Time« (Čas uporabe naprave).
 3. Izklopite možnosti za čas nedelovanja in omejitve za aplikacije ali dodajte aplikacijo Dexcom Follow na seznam aplikacij »Always Allowed« (Vedno dovoljeno).
Način za delovanje brez motenj
Način nizke porabe energije lahko preprečuje delovanje aplikacije Dexcom Follow v ozadju, ko aplikacija ni odprta in prikazana na zaslonu. Ko je način nizke porabe energije vklopljen, so lahko obvestila zakasnjena.
Kako izklopiti način nizke porabe energije?
 1. V telefonu odprite možnost »Settings« (Nastavitve).
 2. Tapnite možnost »Battery« (Baterija).
 3. Izklopite možnost »Low Power Mode« (Način nizke porabe energije).

Obvestila

Možnost za obvestila omogoča, da prejemate obvestila v svoji pametni napravi. Omogočite obvestila, da aplikacija Dexcom Follow lahko deluje.
Kako vklopiti obvestila?
 1. V telefonu odprite možnost »Settings« (Nastavitve).
 2. Tapnite »Dexcom Follow«.
 3. Tapnite možnost »Notifications« (Obvestila).
 4. Vklopite možnost »Notifications« (Obvestila).

Internetna povezava (Wi-Fi ali mobilni podatki)

Internetna povezava je potrebna za ogled odčitkov oseb, ki z vami delijo podatke, in prejemanje obvestil. Ko ni na voljo nobenega omrežja Wi-Fi, vklopite mobilne podatke, da vzpostavite povezavo z internetom. Če prekinete povezavo z Wi-Fi-jem in mobilnimi podatki, ne boste videli nobenih odčitkov ali prejemali obvestil.
Če vaš operater telefonskih ali mobilnih storitev hkrati ne podpira glasovne in podatkovne povezave (VoLTE), lahko prekinete internetno povezavo in zakasnite obvestila med telefonskimi klici.
Kako vklopiti Wi-Fi ali mobilne podatke?
 1. V telefonu odprite možnost »Settings« (Nastavitve).
 2. Vklopite možnost »Wi-Fi« ali »Cellular« (Mobilni podatki).
 3. Če je funkcija VoLTE podprta, jo vklopite v možnostih za povezavo »Cellular Data« (Mobilni podatki).
Lokacija posamezne nastavitve se lahko razlikuje glede na vašo različico sistema iOS. Za podrobne informacije glejte navodila za uporabo pametne naprave. Ali niste prepričani, katero različico sistema iOS uporabljate? Različico sistema iOS naprave lahko poiščete v razdelku »About« (Več informacij) možnosti »Settings« (Nastavitve) svojega telefona.

LBL020468 Rev001

LBL020468 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Vse pravice pridržane.

SI zastava

SI

Spremeni Regijo