Имате нужда от помощ по телефона? Подайте завка за обратно повикване. Посетете нашата обновена страница за Помощ, където ще намерите отговори на често задавани въпроси.

Основна информация за CGM

Каква е разликата между стойността на глюкозата на сензора за CGM на Dexcom и стойността на глюкозата в кръвта (BGV)?

Последно актуализирано · Ноември 3, 2022

Системите за CGM на Dexcom измерват стойностите на глюкозата в интерстициалната течност непосредствено под кожата ви. Глюкомерите измерват стойностите на глюкозата в кръвта ви.

В различните телесни течности се отчитат различни числа, така че може да има моменти, в които показанията ви временно не съвпадат.

Въпреки това, ако показанията на сензора не съответстват на симптомите ви:

  1. Измийте ръцете си със сапун и вода
  2. Подсушете ги
  3. Вземете кръв от пръста с глюкомера си

Ако стойността от глюкомера съответства на симптомите ви, използвайте нея, за да вземете решения относно лечението.

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета