Имате нужда от помощ по телефона? Подайте завка за обратно повикване. Посетете нашата обновена страница за Помощ, където ще намерите отговори на често задавани въпроси.

Вашите първи 10 дни с Dexcom ONE

Има ли някакви настройки за iPhone/iOS, които трябва или не трябва да използвам с приложението Dexcom ONE?

Последно актуализирано · Юни 14, 2023

Ето някои препоръчителни настройки за устройствата iPhone, за да сте сигурни, че получавате всички предупреждения от приложението Dexcom ONE и показанията от сензора. Посетете Dexcom.com/compatibility, за да прегледате списък с устройствата и операционните системи, съвместими с приложението Dexcom ONE.

Всяка настройка може да се намира на различно място в зависимост от устройството и версията на операционната система.

Не използвайте следните функции на телефона

Следните функции на телефона могат да попречат на работата на приложението. Приложението не може да ви предупреди за следните функции на телефона.

 

Време, прекарано пред екрана

Функциите „Изключване след определено време, прекарано пред екрана“ и „Ограничение на приложения“ могат временно да деактивират приложения. Ако сте задали времеви ограничения за приложението Dexcom ONE, е възможно да не можете да отворите приложението, да не получавате предупреждения или показания от сензора.

Как да изключа функцията „Време, прекарано пред екрана“?

 1. Отидете на „Настройки на телефона“
 2. Докоснете „Време, прекарано пред екрана“
 3. Изключете функциите „Изключване“ и „Ограничения на приложения“ или добавете приложението Dexcom ONE в списъка с „Винаги разрешени приложения“

 

Не безпокой

Функцията „Не безпокой“ заглушава всички предупреждения. За да можете да чувате алармата и предупрежденията си, НЕ използвайте функцията „Не безпокой“.

Как да изключа функцията „Не безпокой“?

 1. Отидете на „Настройки на телефона“
 2. Изключете функцията „Не безпокой“

 

Режим на ниска мощност

Функцията „Режим на ниска мощност“ може да попречи на работата на приложението Dexcom ONE във фонов режим, когато не сте отворили приложението и то не се показва на екрана на телефона ви. Когато функцията „Режим на ниска мощност“ е включена, предупрежденията може да бъдат забавени.

Как да изключа функцията „Режим на ниска мощност“?

 1. Отидете на „Настройки на телефона“
 2. Докоснете Батерия
 3. Изключете функцията „Режим на ниска мощност“

 

Необходими разрешения

Трябва да предоставите следните разрешения за приложението, в противен случай то няма да работи по предназначение.

 

Известия

Известията ви позволяват да получавате показанията от сензора и предупрежденията на телефона си. Разрешете известията за работа на приложението Dexcom ONE.

Как да включите известията?

 1. Отидете на „Настройки на телефона“
 2. Докоснете Dexcom ONE
 3. Докоснете Известия
 4. Включете известията

 

Опресняване на приложението във фонов режим

Функцията „Опресняване на приложението“ поддържа работата на приложението Dexcom ONE във фонов режим, когато не сте отворили приложението и то не се показва на екрана на телефона ви. Ако функцията „Опресняване на приложението във фонов режим“ е изключена, вашите предупреждения и показанията от сензора може да бъдат забавени.

Как да включа функцията „Опресняване на приложението във фонов режим“?

 1. Отидете на „Настройки на телефона“
 2. Докоснете Dexcom ONE
 3. Включете функцията „Опресняване на приложението във фонов режим“

 

Bluetooth

Приложението Dexcom ONE използва Bluetooth, за да се свърже с вашия сензор. Apple изисква от вас да дадете разрешение на приложението Dexcom ONE да използва Bluetooth. За да работи приложението Dexcom ONE, трябва да е включена функцията „Разрешение за Bluetooth“.

Как да включа функцията „Разрешение за Bluetooth“?

 1. Отидете на „Настройки на телефона“
 2. Потвърдете, че Bluetooth на устройството е включено
 3. Докоснете Dexcom ONE
 4. Включете разрешението за Bluetooth

 

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета