Глобална политика за подмяна на сензори на Dexcom

Тъй като бързо разширяваме присъствието си по целия свят, за да предоставим нашата променяща живота технология CGM на милиони хора, които иначе не биха имали достъп до нея, ние полагаме много усилия, за да се отнасяме справедливо към потребителите и да гарантираме положително преживяване с Dexcom.
Сензорите на Dexcom са консумативи за еднократна употреба, предназначени за употреба до 10 дни, преди да бъдат изхвърлени.
В тази връзка Dexcom въведе политика за замяна на нашите сензори, когато има повреда на сензора в рамките на предвидения период за употреба на консуматива. На някои пазари може да има законови и договорни задължения за подмяна на дефектни продукти. Dexcom ще подмени всички сензори, за които потвърдим чрез разследване, че са се повредили по време на предвидения срок на експлоатация на сензорите.
В случай че даден потребител поиска подмяна на сензор, който не е дефектен (сензор, който е изваден за процедура, грешки при потребителско приложение и т.н.), на потребителя ще бъдат предоставени образователни материали с надеждата да се предотвратят бъдещи проблеми. Освен това, като жест на добра воля, Dexcom ще предоставя сензори за подмяна, ако е необходимо, за да осигури непрекъснато снабдяване със сензори, в ограничено количество всяка година.
При тези обстоятелства:
Серия G*: Dexcom ще предостави максимум три (3) сензора за подмяна на добра воля в рамките на дванадесет (12) месеца.
Dexcom ONE* / Dexcom ONE+*: Dexcom ще предостави максимум два (2) сензора за подмяна на добра воля в рамките на дванадесет (12) месеца.
Всички заявки за допълнителна подмяна на сензори на добра воля над тези прагове ще бъдат разглеждани от ръководния екип за техническа поддръжка в съответствие с техните процеси. Dexcom си запазва правото да променя тези прагове по всяко време по свое усмотрение.
За всички подмени се изискват серийни номера на сензорите. За подмяна на сензори Dexcom G6 и Dexcom ONE се изискват серийни номера на предавателя вместо серийни номера на сензора.
*Наличността на продукта варира в зависимост от държавата.
MAT-2290

LBL021710 Rev001

MAT-2290

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион