Имате нужда от помощ по телефона? Подайте завка за обратно повикване. Посетете нашата обновена страница за Помощ, където ще намерите отговори на често задавани въпроси.

Дългосрочно използване на Dexcom ONE

Точен ли е моят сензор на Dexcom?

Последно актуализирано · Юни 15, 2023

СТОЙНОСТ НА ГЛЮКОЗАТА, ОТЧЕТЕНА ОТ СИСТЕМАТА ЗА НЕПРЕКЪСНАТ МОНИТОРИНГ НА ГЛЮКОЗАТА НА DEXCOM ONE, И ТАЗИ, ОТЧЕТЕНА ОТ ГЛЮКОМЕР

Независимо дали сега започвате с Dexcom, или вече имате опит с него, прочетете инструкциите за продукта, преди да използвате Dexcom ONE. Продължете да използвате глюкомер, за да вземате решения за лечение, докато не разберете как Dexcom Ви служи. Вашият глюкомер отчита една стойност, ако повторите измерването (със същия или различен глюкомер), то отчита друга стойност, а Dexcom ONE отчита трета. Какво да правите с всички тези стойности?

Измерването

Стойността на глюкозата в кръвта, измерена от Вашият лекар, се счита за по-точна от тези, измерени с всички продукти, които използвате у дома. В клиничните изпитвания стойностите, отчетени както от глюкомерите, така и от Dexcom ONE, се сравняват с тази, отчетена от лекаря, за да се измери точността. Те не се сравняват помежду си. Освен това, имайте предвид, че системите за CGM измерват интерстициалната глюкоза, която леко се отклонява от глюкозата в кръвта в момента на измерването по физиологични причини. Поради това, стойността, отчетена от Dexcom ONE, и тази, отчетена от глюкомера, е малко вероятно да бъдат точно едно и също число, но трябва да са близки. Разлика между отчетените стойности на глюкозата в кръвта и тези, отчетени от CGM на Dexcom, до 1,1 mmol/L за стойности под 3,9 mmol/L и до 20% за стойности над 3,9 mmol/L е в рамките на медицински приемливия диапазон, който е стандартта в индустрията.

 

Правилото

За използване на правилото 20/20%, преминете през следните стъпки, като използвате таблицата по-долу:

1.           В първата колона намерете стойността, отчетена от глюкомера, която е най-близка до Вашата.

2.           На този ред проверете дали стойността, отчетена от сензора Ви, попада в диапазона във втората колона.

•            Ако попада в него, за лечение използвайте стойността, която най-добре съответства на симптомите Ви, независимо дали е от Вашия Dexcom или от глюкомера Ви.

•            Ако не попада в него, не използвайте Вашия Dexcom ONE за лечение. Вместо това използвайте стойността, отчетена от Вашия глюкомер.

Например, ако стойността, отчетена от глюкомера Ви, е 8,0 mmol/L (показана в оранжево в следващата таблица), а стойността, отчетена от сензора, е:

•            7,0 mmol/L, за лечение използвайте Вашия Dexcom ONE или глюкомера си

•            6,0 mmol/L, за лечение използвайте глюкомера си и подайте заявка за поддръжка на продукта, за да съобщите за проблема на Dexcom.

В тази таблица са представени стойности, отчетени от сензора, които са в рамките на ± 20% от стойността, отчетена от глюкомера, за стойности от глюкомера ≥3,9 mmol/L и в рамките на ± 1,1 mmol/L от стойността, отчетена от глюкомера, за стойности от глюкомера <3,9 mmol/L.

 

Добри практики за вземане на кръв от пръста

Когато използвате глюкомера си, се уверете, че:

•            Тест-лентите Ви се съхраняват според указанията и не са с изтекъл срок на годност.

•            Ръцете Ви са чисти за вземането на кръв от пръста. Измийте старателно ръцете си със сапун и вода (не гел за ръце) и ги подсушете. След това измерете.

Има моменти, когато стойностите временно не си съвпадат, но вероятно ще се приближат една към друга с течение на времето. Например:

•            Първия ден на сензора. При новопоставените сензори разликите между стойността, отчетена от глюкомера Ви, и тази, отчетена от Dexcom, могат да бъдат по-големи. Като цяло, разликата намалява през първите 24 часа.

•            Глюкозата се променя бързо. Когато глюкозата Ви се променя бързо, е по-трудно да се сравнят стойностите. Глюкомерът и Dexcom ONE измерват глюкозата от различни източници (кръв и интерстициална течност), а глюкозата в кръвта се променя малко преди интерстициалната глюкоза. Стойностите се приближават една към друга и стават по-лесни за сравнение, когато глюкозата се стабилизира.

•            Натиск върху сензора. Когато нещо натиска сензора Ви, това може да повлияе на стойностите, отчетени от Dexcom ONE. Стойностите трябва да станат по-близки, след като натискът престане.

За да решите какво да правите, наблюдавайте стойностите, отчетени от Dexcom ONE, в продължение на няколко часа. Ако стойностите са винаги по-високи (или винаги по-ниски) от стойностите, отчетени от глюкомера Ви, и винаги има разлика от повече от 20%, моля, изпратете заявка за поддръжка на продукта или се свържете с Вашия медицински специалист за допълнителна помощ.

 

Важно е да се доверявате на собственото си тяло и на симптомите си. Ако начинът, по който се чувствате, не съответства на стойностите, отчетени от CGM, или ако имате някакви съмнения, винаги измервайте глюкозата в кръвта за сравнение. 

 

 

 

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета