Внимание! Актуализиран списък със съвместими устройства! Вижте списъка тук

Разбиране на тенденциите на развитие на диабета

Какво представляват отчетите в приложението Dexcom ONE и как да ги използвам?

Последно актуализирано · Ноември 3, 2022

Отчетите в приложението, поддържани от Dexcom Clarity, ви дават възможност да видите тенденциите на стойностите за глюкозата във времето. Вие и вашият медицински специалист можете да преглеждате, анализирате и оцените данните за минали периоди от Dexcom ONE.

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета