Връщане към магазина
Приемник на Dexcom ONE
Допълнителният приемник на Dexcom ONE е алтернативен начин за показване на отчетените стойности, който позволява на потребителите да виждат данните и тенденциите на глюкозата си в реално време на създадено за целта медицинско устройство.
117,15 лв.

Максимум 1 на поръчка

Изисква се профил в Dexcom

Приемникът Ви позволява да виждате отчетените стойности, да настройвате и получавате сигнали и предупреждения. Той е идеален за хора, които нямат смартфон или предпочитат да използват създадено за целта устройство, за да наблюдават резултатите си.
Имате възможност да използвате приемника на Dexcom ONE, съвместимо смарт устройство или и двете едновременно, за да наблюдавате данните за глюкозата си. Вашият приемник трябва да се държи на не повече от 6 метра от Вашия предавател на Dexcom ONE.
Данните от CGM от Вашия приемник на Dexcom ONE могат да бъдат качени в Dexcom Clarity на Вашия компютър чрез USB кабел.

LBL021710 Rev001

LBL1000729 Rev002

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион