Мъж със сива риза държи мобилен телефон

Dexcom ONE мобилно приложение

Лесно приложение, което да ви помага по-добре да управлявате нивата си на глюкоза с показатели, които се показват на всеки 5 минути на съвместимото ви мобилно устройство.°
Приложението показва нивата на глюкозата през целия ден. Имате възможност да настройвате персонализирани предупреждения и да бъдете предупреден(а), преди да достигнете високи и ниски нива.
Свързва се с вашия съвместим смартфон чрез връзка с Bluetooth.
Приложението Dexcom ONE се предлага безплатно в магазините за приложения на Apple или Android.

Съвместим ли е вашият смартфон?

За да използвате приложението Dexcom ONE, първо трябва да се уверите, че моделът и операционната система на вашия смартфон са съвместими с нашето приложение.
Проверка на съвместимостта на смартфон
Приложение Dexcom ONE с отчитане на 5,6 mmol на смартфон

Екран с показанията за глюкозата

 1. Отчетена от сензора стойност — Цифрата е вашата стойност. Всеки ден в приложението се показват 288 стойности.
 2. Стрелка на тенденцията — Показва как се променят стойностите на глюкозата и с каква бързина.
 3. Показвани часове — Виждате стойностите си на графиката през последните 3, 6, 12 или 24 часа.
 4. Предупреждение за висока стойност на нивата на глюкозата (когато предупрежденията са включени).
 5. Текуща отчетена от сензора стойност — Белият кръг вдясно е последната ви стойност. Черните точки са предишните ви стойности.
 6. Сигнал за ниска стойност на нивата на глюкозата (когато предупрежденията са включени).

Още за тенденциите на изменение и показанията за глюкозата

Два телефона с показания на глюкоза в оранжево и червено

Вашите подлежащи на персонализиране сигнали за високи/ниски стойности на глюкозата

Включването на предупрежденията може да ви помогне да останете в целевия диапазон.
Приложението Dexcom ONE ви дава възможност :
 • да активирате/деактивирате предупрежденията
 • да изберете своя личен праг на сигнали за висока/ниска стойност на глюкозата
 • да изберете начина на предупреждаване — звук или вибрация
Предупрежденията на Dexcom ONE ще следват настройките на телефона ви: няма да можете да чувате сигнали за висока или ниска стойност на глюкозата, ако телефонът ви е настроен на безшумен режим (звукът е изключен).

Още за предупрежденията за високи и ниски стойности на глюкозата

Яснота на смартфона, показваща показанията на глюкозата

Вашите отчети за глюкозата

Във вашето приложение Dexcom One ще се покажат отчети с показанията ви за глюкозата.
Може да видите вашите обобщени резултати за глюкозата за период по избор (3, 7, 14, 30 или 90 дни).
Отчетът съдържа информация за:
 • Вашата средна стойност на глюкозата:
 • Вашия предполагаем eHbA1C
 • Вашия времеви диапазон
Освен това приложението Dexcom Clarity предлага усъвършенствана функция за подаване на отчети. Dexcom Clarity акцентира върху статистиката, тенденциите и насоките в нивата на глюкозата. Може да прегледате, запазите, отпечатате или да изпратите по имейл който и да е или всички отчети на Clarity.

Още за вашите отчети за глюкозата

Изтеглете приложението Dexcom ONE от Apple или Google Play Store със съвместимо мобилно устройство или прегледайте ръководството за потребителя на Dexcom ONE за повече информация.
Приложението Dexcom ONE работи заедно със система за непрекъснат мониторинг на глюкозата Dexcom ONE.
° За списък със съвместими устройства посетете
dexcom.com/compatibility.

LBL021710 Rev001

LBL021685 Rev002

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион