След колко време ще получа моята фактура?

Фактурите се издават в рамките на 24 часа след изпращане на вашата поръчка.

LBL021664 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021664 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион