Може ли да се направи доставка до адрес извън държавата, в която живея?

Не е задължително всички адреси за доставка да се намират в държавата, в която живеете.

LBL021664 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021664 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион