Какво е включено в абонаментния план Flexi за Dexcom ONE?

С абонаментния план Flexi за Dexcom ONE ще получавате вашите материали на системата Dexcom ONE с автоматична доставка, така че никога да не свършват.

LBL021664 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021664 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион