Отмяна и връщане на поръчки

Отмяна и връщане на поръчки:
Можете да отмените договора си за покупка на продуктите на Dexcom преди да получите уведомление за изпратена поръчка. В тези случаи покупната цена ще Ви бъде възстановена напълно,
За да видите състоянието на поръчката си и да поискате отмяна, направете следното:
  1. Натиснете „Влезте или създайте акаунт“ (Sign in or Create Account) в горният десен ъгъл на страницата www.dexcom.com.
  2. Влезте в акаунта си и отидете на „Поръчки и фактури“ (Orders and Invoices)
  3. Изберете поръчката, която искате да отмените и изберете Отмени (Cancel)
Ако не виждате бутон Отмени (Cancel), това може да означава, че поръчката Ви вече е изпратена.
Възможно е поръчката Ви да бъде отменена и върната след като е изпратена и доставена ако:
Уведомите писмено Dexcom на [email protected] или се обадите на телефон +3598002100542 и ни информирате за намерението си да отмените поръчката и да поискате връщане на сумата в срок от четиринадесет (14) дни след доставка.
  • Ако поръчате няколко продукта и те се доставят в различно време, Вашите четиринадесет (14) дни започват да текат от деня, в който получите последният продукт от поръчката си.
  • За абонаментни поръчки, моля вижте условията за отмяна на поръчки в договора си.
  • Опаковката на продукта, както и външното запечатване на продукта не е нарушено. Dexcom ще приеме върнати сензори, само ако те за запечатани в оригиналната си опаковка.
  • Продукта не е повреден.
Ако тези условия са спазени ние ще Ви върнем всички плащания получени от Вас, включително и цената на доставката (освен ако няма допълнителни такси, ако Вие сте избрали по-скъп начин на доставка, а не стандартната доставка предлагана от нас). Dexcom ще възстанови всички плащания в срок от четиринадесет (14) дни след деня, в който предоставите доказателство, че продуктите са върнати. Разходите за връщане и такси за нестандартна доставка са за Ваша сметка.
Ако прекратите договора си, ние имаме право на удръжка от възстановяваната сума в случай на понижена стойност на доставените стоки в резултат на Ваша намеса. Ако сте получили няколко продукта в една поръчкаи някои са останали запечатани, а други са с нарушена опаковка, Dexcom ще Ви възстанови сумата само за запечатаните продуктите. Ако сте отворили продуктите, моля да ги изхвърлите според инструкциите за потребителя.
Ние ще възстановим сумата по същия начин, по който е направено първоначалното заплащане, освен ако изрично не сте се съгласили на нещо друго; при всички положения на Вас няма да ви бъдат удържани никакви такси като резултат от това възстановяване.
*Сензорите/приемниците/предавателите са стерилни медицински устройства за еднократна употреба и Dexcom не може да приеме върнати продукти, които са отворени поради съображения за безопасност и хигиена.

LBL021710 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион