Имам проблем по време на използването на моя(ите) продукт(и). С кого да се свържа?

За техническа поддръжка, включително отстраняване на неизправност на продукти или запитвания за замяна, моля, попълнете заявка за поддръжка на продукти.

LBL021664 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021664 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион