Каква е разликата между стойността на глюкозата на сензора за CGM на Dexcom и стойността на глюкозата в кръвта (BGV)?

Системите за CGM на Dexcom измерват стойностите на глюкозата в интерстициалната течност непосредствено под кожата ви. Глюкомерите измерват стойностите на глюкозата в кръвта ви.
В различните телесни течности се отчитат различни числа, така че може да има моменти, в които показанията ви временно не съвпадат.
Въпреки това, ако показанията на сензора не съответстват на симптомите ви:
  1. Измийте ръцете си със сапун и вода
  2. Подсушете ги
  3. Вземете кръв от пръста с глюкомера си
Ако стойността от глюкомера съответства на симптомите ви, използвайте нея, за да вземете решения относно лечението.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион