Използването на Dexcom ONE ще промени ли установения ми режим за контролиране на диабета?

Ако вече сте запознати със системите за непрекъснат мониторинг на глюкозата (CGM), Dexcom ONE може да окаже или да не окаже съществено влияние върху ежедневието ви. Ако никога не сте използвали система за CGM, можете да се възползвате от значителните предимства, които Dexcom ONE предлага в сравнение с други методи за проследяване на глюкозата, като глюкомери с взимане на кръв от пръста.*
Някои предимства на използването на Dexcom ONE са:
  • Да знаете какво е нивото на глюкозата ви и накъде се насочва
  • Получаване на незабавна обратна връзка за решенията, свързани с начина ви на живот
  • Вземане на решения относно лечението с помощта на вашия Dexcom ONE
  • Намаляване на болката и затрудненията при честото измерване на глюкозата в кръвта, което щади върховете на пръстите*
*Ако предупрежденията и показанията ви за глюкозата от Dexcom ONE не съответстват на симптомите или очакванията, използвайте глюкомер, за да вземете решение относно лечението на диабет.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион