Моята 10-дневна сесия на сензора скоро ще приключи и искам да сменя сензора си по-рано. Мога ли да го сменя сега?

Да, можете да смените сензора Dexcom ONE преди края на сесията.
  1. Отидете на Настройки
  2. Докоснете Спиране на сесия на сензор.
  3. Следвайте инструкциите на екрана:
  • Прекратете вашата текуща сесия на сензора
  • Премахнете сензора от тялото си
  • Стартирайте нова сесия на сензора

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион