Как да поддържам сензора си на място, за да го нося през всичките 10 дни?

Пластир
Сензорите Dexcom са произведени със специален пластир, за да може да се залепят за кожата ви след въвеждане на сензора. Типовете кожа обаче са различни и може да забележите, че лепенката на сензора ви започва да се отлепва преди края на сесията на вашия сензор. Полагането на допълнителни грижи може да ви помогне да поддържате сензора на място през цялата му сесия. Вижте също така ръководството за потребителя на продукта на Dexcom за повече информация и инструкции, свързани със залепването на пластира.
В допълнение ето няколко съвета, които обучаващите по въпросите на диабета са препоръчали на други пациенти с Dexcom – можете да правите справка с тях заедно с инструкциите за употреба на продукта.
Преди въвеждане на сензора
Време:
Типовете кожа са различни и при някои хора може да отнеме време пластирът да изсъхне напълно и да залепне. През това време пазете кожата си суха и избягвайте дейности, които могат да ви накарат да се изпотите. Ако поставяте нов сензор преди лягане, уверете се, че периодът на загряване е приключил, преди да заспите.
Поставяне:
За да залепите пластира по-добре, уверете се, че не го поставяте на места, на които кожата ви се нагъва, когато се навеждате, където има косми и/или близо до колана. Освен това е добре да сменяте местата при всяка сесия на сензора.
PПодготовка:
Мястото на сензора трябва да е равно, чисто и напълно сухо, преди да го поставите. Ако решите да използвате допълнителна лепенка (например Matisol или SkinTac), поставете я под пластира, като избягвате мястото, където се вкарва иглата. След това изчакайте да изсъхне.
Съвети за чистота:
  • Премахнете всички остатъци от лепенки от използвани по-рано сензори.
  • Помислете дали няма да е по-добре да използвате препарат за премахване на лепенки (например Uni-solve, Detachol или Tac Away).
  • Почистете и подсушете мястото на сензора два пъти: първо го измийте със сапун и вода и го изчакайте да изсъхне. След това почистете добре мястото с кърпичка, напоена със спирт, и оставете да изсъхне.
Съвети за сензора:
  • Ако току що сте приключили сесия на сензора, изчакайте 10-15 минути, преди да стартирате нова.
  • Съхранявайте сензорите си на сухо място (на температура между 2° и 30° C (36°-86° F))
Инструкции за процеса на въвеждане на сензора
Натиснете и задръжте:
След като отстраните етикетите от лепенката, натиснете и задръжте апликатора на сензора здраво върху кожата си – за около 30-60 секунди – за да залепне лепенката по-добре. След това намалете натиска, преди да натиснете бутона, за да поставите сензора.
След въвеждане на сензора:
Потъркайте лепенката:
Непосредствено след поставянето на сензора потъркайте три пъти цялата лепенка. За допълнителен натиск използвайте задната част на нокътя си. Изгладете всички гънки на лепенката.
Време за поставяне на медицинска лента или покриваща лепенка Dexcom:
Използвайте покриващата лепенка или медицинска лента, за да задържите пластира върху кожата си. Ако кожата ви е с по-високо съдържание на мазнини/влажност, помислете дали да не поставите покриващата лепенка или медицинска лента непосредствено след поставянето на сензора. Ако кожата ви е по-суха или по-малко еластична, изчакайте да видите дали краищата на пластира ще се отлепят от кожата ви, преди да поставите покриващата лепенка или медицинска лента върху пластира. Можете да поръчате безплатни покриващи лепенки, когато поръчвате сензори на нашия уебсайт, или да се свържете с нашия екип по техническа поддръжка за допълнителна информация.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион