Как правилно да отстраня лепенката на сензора?

Това е резюме на клинична статия, публикувана от клинични специалисти, независими от Dexcom, въз основа на техните знания и опит.* В Dexcom тези подходи не са тествани и не се подкрепят. За подробни инструкции стъпка по стъпка как да използвате системата за непрекъснат мониторинг на глюкозата (CGM) Dexcom ONE вижте ръководството за потребителя.
Смятате ли, че отстраняването на лепенката на сензора е болезнено? Остават ли лепкави следи по кожата ви? Тези техники и продукти могат да ви помогнат. Не забравяйте, че това, което работи най-добре за един човек, може да не работи най-добре за всички. Възможно е да се наложи да изпробвате няколко различни продукта или метода, за да откриете най-подходящия за вас.
Общи техники за премахване
LОтлепете ръба на пластира с нокът и използвайте продуктите, изброени по-долу, ако е необходимо.1,2
Докато премахвате лентите, използвайте пръстите на другата ръка, за да избутате кожата надолу от пластира. Продължете да движите пръстите по кожата към пластира, докато я премахвате.2
Техника „Сгъване назад“: Отстранете пластира бавно, под малък ъгъл, като го сгъвате обратно върху самия него.2
Техника „Разтягане и отпускане“: Покритията, които се разтягат (напр. IV3000 или Tegaderm), могат да бъдат разтегнати хоризонтално далеч от центъра (противоположно на техниката „сгъване назад“), докато премествате пръстите си под превръзката, за да продължите да я разтягате.2
Използвайте кърпички за отстраняване на лепенки, за да изтъркате кожата под лентата към пластира, докато го отстранявате. Това помага за разхлабване на лепенката от кожата и може да помогне за намаляване на болката при отстраняване.1
Продукт и Описание
  • Uni-solve Adhesive Remover (Smith&Nephew): Предлага се като кърпички или течност.
  • AllKare Adhesive Removal Wipe (ConvaTec Inc): Предлага се като кърпички.
  • Tac Away Adhesive Removal Wipes (Torbot): Предлага се като кърпички. Противоположен продукт на Skin Tac.
  • Detachol Adhesive Remover (Eloquest): Без латекс и алкохол, Предлага се като флакони за еднократна употреба или течност. Противоположен продукт на Mastisol
  • Домашни маслаa: Бебешко олио, кокосово масло или зехтин. Най-малко специфичен и най-евтин вариант
*Този документ е изготвен на основата на Messer L., & Beatson C., Preserving Skin Integrity with Chronic Diabetes Technology & Therapeutics Volume 20, Supplement 2, 2018.
1. Chase HP, Messer L: Understanding Insulin Pumps and Continuous Glucose Monitors. 3rd ed. Denver: Children’s Diabetes Research Foundation, 2016.
2. McNichol L, Lund C, Rosen T, Gray M: Medical adhesives and patient safety: State of the science: consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive related skin injuries. J Wound Ostomy Continence Nurs 2013;40:365–380; quiz E361–E362. a Used within institution or support in public commentary, online articles, diabetes blogs, social media.
Ако системата за непрекъснат мониторинг на глюкозата Dexcom ONE (Dexcom ONE) и нейните компоненти не се използват съгласно инструкциите за употреба, които са предоставени с вашето устройство и са достъпни на dexcom.com/safety-information, и ако не са отчетени правилно всички показания, противопоказания, предупреждения, предпазни мерки и предупреждения в тези инструкции за употреба, вие може да пропуснете да регистрирате наличието на тежка хипогликемия (ниско ниво на глюкозата в кръвта) или хипергликемия (високо ниво на глюкозата в кръвта) и/или да вземете решение относно лечението, което може да доведе до нараняване. *Ако предупрежденията и показанията ви за глюкозата от Dexcom ONE не съответстват на симптомите, използвайте глюкомер, за да вземете решение относно лечението на диабет. Потърсете медицинска консултация и помощ, когато е необходимо, включително за всеки случай, изискващ спешна медицинска помощ.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион