Как да използвам Dexcom ONE, за да вземам решения относно лечението?

С Dexcom ONE можете да вземате решения относно лечението, без да използвате глюкомера си.
Въпреки това трябва да продължите да използвате вашия глюкомер, за да вземате решения относно лечението, докато не разберете как ви действа системата Dexcom ONE. Не бързайте! Може да са необходими дни, седмици или месеци, за да придобиете увереност при използването на вашата система за CGM за вземане на решения относно лечението.
Работете заедно с вашия медицински специалист, за да прегледате какво работи най-добре за вас, когато вземате решения относно лечението.
Кога да използвам системата Dexcom ONE
Използвайте вашата система Dexcom ONE за вземане на решения относно лечението, когато на началния екран виждате както число, така и стрелка за тенденцията на стойностите.
Кога да използвам глюкомера си
  • Няма число или стрелка: Използвайте глюкомера си, за да вземете решения относно лечението, когато липсва число или стрелка за тенденцията.
  • Вашите показания от системата Dexcom ONE не съответстват на симптомите ви: Не се чувствате добре, но вашата система Dexcom ONE ви посочва, че сте в целевите граници. Използвайте глюкомера си.
Кога да наблюдавам и да изчакам
Не приемайте дози инсулин прекалено скоро една след друга. Това се нарича „натрупване на инсулин“. Изчакайте поне два часа между дозите, защото в противен случай може да се стигне до понижаване на нивото. Най-добре е да наблюдавате и да изчакате.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион