Как да настроя и да използвам предупрежденията на Dexcom ONE?

Dexcom ONE ви дава възможност да включите предупрежденията при настройването му. Просто следвайте указанията на екрана. Ако искате да включите или промените предупрежденията си след настройката, отидете в Настройки > Предупреждения.
Работете заедно с вашия медицински специалист, за да персонализирате предупрежденията, които да ви помогнат да постигнете целите си. Например, притеснявате ли се от натрупване на инсулин – приемане на дози твърде скоро една след друга?
За да използвате Dexcom ONE като инструмент за наблюдение и изчакване – както и за избягване на натрупването на инсулин – вашият медицински специалист може да ви посъветва да включите функцията „Повтаряне на предупреждението“ в настройката „Предупреждение за високо ниво“. По този начин, когато получите предупреждение за високо ниво и го потвърдите, ще бъдете предупредени отново след избран от вас интервал. Предупреждението ще се повтаря, докато показанията от Dexcom ONE се върнат в целевия диапазон. Повтарящото се предупреждение ви напомня да проверите показанията си по-късно, за да се уверите, че стойностите на глюкозата са се понижили.
Важна информация за безопасност!
Предупрежденията от Dexcom ONE НЕ отменят настройките на телефона ви. Няма да чуете предупреждения за високо или ниско ниво на глюкозата, ако телефонът ви е настроен на тих режим (звукът е изключен). Проверете настройките на телефона си, защото може да пропуснете някое предупреждение.
Вибрациите на предупрежденията са същите като известията, които получавате от други приложения на смарт устройството си. Единственият начин да разберете дали е от Dexcom ONE, е да погледнете смарт устройството си.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион