Как да настроя приложението си Dexcom ONE?

Настройте приложението Dexcom ONE, преди да поставите сензора си.
За да настроите приложението:
  1. Отворете магазина за приложения
  2. Потърсете Dexcom ONE
  3. Изтеглете и отворете приложението
След като отворите приложението, следвайте инструкциите на екрана.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион